โครงเรื่อง

 

 

     โครงเรื่อง  คือ  ลำดับ หรือทิศทางของเรื่องที่วางไว้เป็นกรอบ เป็นแนวทางในการสร้างเรื่อง 

      ตัวอย่าง   โครงเรื่อง     

กล่องข้อความ: เรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา  
 
       โครงเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน  ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะเลือกไปอยู่กับผู้ชายคนใด  เพราะคนหนึ่งตนก็รักมาก  อีกคนหนึ่งก็สางสารเห็นใจว่าเขาดีต่อตนมาก

 

 

 

        โครงเรื่อง มักแสดงความขัดแย้งที่เป็นเหตุของเรื่องราวต่างๆ  อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครฝ่าย หนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง 

        เช่น  พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อ,  ขุนช้างกับขุนแผน, ขุนช้างกับพลายงาม ,อิเหนากับท้าวกะหมังกุหนิง  เป็นต้น    

       หรือ   อาจเป็นความขัดแย้งในตัวละครเอง    เช่น   ความรู้สึกสับสนในใจของนางวันทอง
         [HOME][NEXT]