รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

 www.nmt.ac.th

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       ปิดระบบ
eduzones.com
vcharkarn.com
Thai2learn.com
sansarn.com
google.co.th
 
เว็บเพจโครงสร้างอะตอม
เว็บเพจปฏิกิริยาเคมี
เว็บเพจพอลิเมอร์
เว็บเพจพันธะเคมี
เว็บเพจสาธารณสุข

 
 
 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียน และข้อมูลนักเรียนได้แล้ววันนี้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

  แนะนำเว็บเพจงานแนะแนว นวมินท์  คลิกที่นี่
  ระบบสารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คลิกที่นี่
  ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่
    คำชี้แจงการ login สำหรับนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศผลการเรียน
     - เข้าสู่เว็บไซต์
nmt.ac.th (เว็บไซต์เดิม/เว็บไซต์ใหม่)
     - คลิกเลือกหัวข้อ ตรวจสอบผลการเรียนย้อนหลัง
     - เข้าสู่หน้า
login ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในช่องรหัสผ่าน ป้อนวันเดือนปีเกิดตามรูปแบบนี้
       วว/ดด/ปปปป เช่น วันที่ 6 พ.ค.2541 ให้ป้อนเป็น 06/05/2541 จากนั้นคลิกปุ่มแสดงผล
  ลูกนวมินท์ ที่ประสงค์จะสมัคร E-mail address  @nmt.ac.th คลิกที่นี่เพื่อ sign up
  ดาวน์โหลด TeamViewer7 คลิก
  ดาวน์โหลด BookmarkIIIsetup คลิก
  ดาวน์โหลด winscp516setup คลิก
  ดาวน์โหลดชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ว30103  ครูอร่าม  รองเดช  คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ/ทะเบียนวัดผล
6 พ.ค.57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
  16 พ.ค.57 กลุ่มสาระส่งเค้าโครงรายวิชา
  2-6 มิ.ย.57 ส่งต้นฉบับข้อสอบวัดผลระหว่างภาค 1/2557
12 มิ.ย.57 พิธีไหว้ครูๆ
7-10 ก.ค.57 สอบวัดผลระหว่างภาค
25 ก.ค.57 ส่ง ปพ.5 พร้อมบันทึกคะแนน ร้อยละ 50
1-5 ก.ย. 57 สำรวจเวลาเรียนร้อยละ 80
2-5 ก.ย.57 ประชุมสัมมนาบุคลากร 5 ภูมิภาค
10 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
15-19 ก.ย.57 สอบวัดผลปลายภาค
26 ก.ย.57 ส่งปพ. 5 ผ่านระบบเครือข่าย/ขออนุมัติผลฯ
3-5 ต.ค.57 ประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน
  ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
  6-10 ก.ย. 57 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ตามตาราง)
  10 ต.ค.57 ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
  27 ต.ค.57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
     

นวมินทราชูทิศ กรุงเทพ
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นวมินทราชูทิศ อีสาน
 
เว็บไซต์ สพฐ.
เว็บไซต์ สพม. 16
ข้อมูลเงินเดือน สพม. 16
เว็บไซต์จังหวัดสงขลา
สพท.สงขลา เขต 1
สพท.สงขลา เขต 2
สพท สงขลา เขต 3
 
สื่อออนไลน์ครูศิริพรรณ
ข้อสอบออนไลน์เคมี ม.4
ข้อสอบออนไลน์เคมี ม.6
ข้อสอบออนไลน์โปรตีน
เว็บเพจวิชาเคมีพื้นฐาน
ว็บเพจโครงสร้างอะตอม
ตารางธาตุ
E-book โครงสร้างอะตอม
 

 
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ : 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
webmaster : rongdech02@gmail.com