รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
  ตารางการแข่งขันของกิจกรรม Foreign Language Week (สัปดาห์ภาษาภาษาต่างประเทศ)
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566
  นักเรียนสามารถไปร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ ได้ตามวันและเวลา ดังกล่าว
     
 
  
  
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรม Foreign Language Week
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2566 ลงทะเบียน คลิกที่นี่
 
 


 
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353