รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูอมร  เส้งเซ่ง คลิกที่นี่
2 ครูพัชรี  ชาตะวิทยากูล คลิกที่นี่
3 ครูประเวศ  บุญราศรี คลิกที่นี่
4 ครูอารม  ชาตะวิทยากูล คลิกที่นี่
5 ครูกัชชลา  อุทันสินธุเเจริญ คลิกที่นี่
6 ครูวรัญยา  แสงจันทร์ คลิกที่นี่
7 ครูพยอม  ธัญรส คลิกที่นี่
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333802  โทรสาร 074-333751