รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูประพันธ์  จันทะสะเร คลิกที่นี่
2 ครูสุภัทร  ประพฤติ คลิกที่นี่
3 ครูเอมอร  หงษ์ทอง คลิกที่นี่
4 ครูจรัส  ปิ่นทอง คลิกที่นี่
5 ครูสมศักดิ์  ศรีลาย คลิกที่นี่
6 ครูอมรินทร์  คณะแนม คลิกที่นี่
7 ครูอนันต์  เอกกุล คลิกที่นี่
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353