รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
     - ระดับชั้น ม.๑ ประเภททั่วไป
     - ระดับชั้น ม.๑ ประเภทความสารมารถพิเศษ
     - ระดับชั้น ม.๔ ประเภททั่วไป
     - ระดับชั้น ม.๔ ประเภทความสารมารถพิเศษ
 
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353