ที่อยู่  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์  074-333751
โทรสาร  074-333802
แผนที่  
www  www.nmt.ac.th
facebook  facebook.com