ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ชั้น ม.๑ ประเภท รับนักเรียนรอบที่สอง

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ชั้น ม.๔ ประเภท รับนักเรียนรอบที่สอง

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน, ครูภาษาอังกฤษ และครูสังคมฯ

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าชั้น ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และม.๔

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และม.๔

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียน SMA
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียน SME
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ฟอร์มวิชาการ

คลิก ดาวน์โหลด

ผลการโหวต "ครูดีที่หนูรัก"
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิก ดาวน์โหลด

ปฏิทินการรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าพิเศษ
ด้านวิชาการ

คลิก ดาวน์โหลด

แจ้งวันประชุมครูและผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คลิก ดาวน์โหลด

เกียรติบัตร งานนวมินท์วิชาการ
ประจำปี 2561

คลิก ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชากา
ปีการศึกษา 2560

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษและครูภาษาจีน

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักการภารโรง

คลิก ดาวน์โหลด

การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ
ครูสุภัทร ประพฤติ วันที่ 3 พ.ย. 2560

คลิก ดาวน์โหลด

QR Code นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษา (YC NMT)

คลิก ดาวน์โหลด

ฟอร์มรายงานขอซื้อเฉพาะเจาะจง

คลิก ดาวน์โหลด

แฟ้มสะสมงาน ของนักเรียน

คลิก ดาวน์โหลด

เอกสารเบิกเงินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
บันทึกการเยี่ยมบ้าน | รายงานการเดินทาง

Bookmark

ฐานข้อมูล Bookmark