>กฎหมายควรรู้
>กองทุนทดแทนจ่าย
...ค่าเสียหายก่อน ทำอย่างไง

>การปฐมพยาบาล
>การป้องกันอุบัติภัย
>ขับรถชนคนแล้วหลบหนี
>ขับรถตกน้ำจะทำอย่างไร
>ค่าสินไหม
...ทดแทนชดใช้อย่างไร

>ค่าเสียหาย
...เรียกร้องจากที่ไหน

>ปฏิบัติการกู้ชีวิต[CPR]
>มาตรการป้องกัน
...อุบัติเหตุจราจร

>ให้เพื่อนยืมรถ
...ประกันจ่ายหรือไม่


ความปราถนา
ที่แท้จริงของ...ผู้หญิง
ยอดผู้ป่วยทางเพศพุ่ง
รักอย่างไร ไม่ไร้สติ
รู้ได้อย่างไรว่าเขาคือ... ผู้ชายห่วยๆ......... การมอมยา
วัยรุ่น วุ่น SEX
วัยรุ่น วัยเสี่ยงเอดส์

.....การป้องกันอุบัติภัย พรสุข หุ่นนิรันดร์ (2543 : ) กล่าวว่า การป้องกันอุบัติภัย ทำได้ 3 ขั้นตอน คือ

การป้องกันขั้น 1 (Primary Prevention) เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัย

การป้องกันขั้น 2 (Secondary Prevention) หากเกิดอุบัติภัยขึ้นแล้ว ต้องให้การ
ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ได้แก่ การช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้บาดเจ็บ ให้การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีในทันทีทันใด มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลโดยรวดเร็วและถูกวิธ

การป้องกันขั้น 3 (Tertiary Prevention)
คือ มาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือเกิดความพิการ โดยการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะการบาดเจ็บของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤตแล้วต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกวิธีโดยเร็ว เพื่อป้องกันความพิการ

 


>กระเทียมตัวเก่ง
>ขจัดรังแค แก้คันศรีษะ
>ขิง สุดยอดสมุนไพร
>หุ่นดี 4 วิธีง่ายๆ
>เกลือช่วยขจัดรังแค
>ดูแลผิวหน้าหนาว
>ดูแลรักษาคิ้ว
>ซื้อสมุนไพรต้องดูอะไรบ้าง >ทำไงดี ตื่นเช้ามาใต้ตาดำปี๋
>น้อยหน่า ฆ่าเหา
>มีสิวเสี้ยน จะทำอย่างไร ? >เล็บขบ จะทำอย่างไร ?

[Home] [Exercise] [Food] [Streettraffic] [Drug]
Webmaster Palanoi@hotmail.com