Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา ถนอมศักดิ์


ติดต่อเรา

ที่อยู่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์074-333751
โทรสาร074-333802
แผนที่
wwwwww.nmt.ac.th
facebookfacebook.com/เรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ-192693314220980/