Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา ถนอมศักดิ์


ภาพกิจกรรม

เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |

กรอกแบบสอบถาม ประเมินเขตพื้นที่การศึกษา

22 ม.ค. 2559
นวมินท์วิชาการ

14 ม.ค. 2559
ครูย้ายมาใหม่ คุณครูธีรวัฒน์ มิ่งยอด

14 ม.ค. 2559
ประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.3 เรื่องสอบ O-Net.

11 ม.ค. 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

8-9 ม.ค. 2559
ผอ.วัฒนาและผู้บริหาร เยี่ยมครูสุทัศน์ ณ โรงพยาบาลสงขลา

8 ม.ค. 2559
กลุ่มกิจการนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันปีใหม่

7 ม.ค. 2559
โครงการแนะแนว และติวเข้มสู่มหาวิทยาลัย

6 ม.ค. 2559
ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

6 ม.ค. 2559
ผอ. และผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ ท่านถาวร เสนเนียม

5 ม.ค. 2559
ผอ. ร่วมสวัสดีปีใหม่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ท่านธำรงค์

5 ม.ค. 2559
ผอ. และผู้บริหาร ร่วม สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด

5 ม.ค. 2559
แขกมาร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ

4 ม.ค. 2559