ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ SME ระดับชั้น ม.๑  รายละเอียด
 ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ SME และ SMA  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.3 เดิม  รายละเอียด
 ข้อมูลการรับนักเรียน ม.๑ และม.๔  รายละเอียด
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) ดาวน์โหลดข้อมูล
ประชุมนวมินท์ ๕ ภูมิภาค ดาวน์โหลดข้อมูล
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขันเปตอง "นวมินท์วิชาการ" ดาวน์โหลด ข้อมูล ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2560
รายละเอียดนิทรรศการ "นวมินท์วิชาการ" ดาวน์โหลด
 โครงงานคอมพิวเตอร์ "พระราชประวัติพระมหากษัตรย์ไทย"
 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ปรับปรุง)

1. งานบุคคลและงบประมาณ
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

2. งานวิชาการ
   - Form  รายละเอียด
   - กลุ่มสาระ  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

3. งานกิจการนักเรียน
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

4. งานบริหารงานทั่วไป
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด
 สรุปเหรียญการแข่งทักษะ งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน ครี่งที่ ๖๖ ปี ๒๕๕๙  รายละเอียด
คลิกเพื่อเข้าสูเว็บไซต์
 ฟอร์มโครงการ 2560 ดาวน์โหลด
 รายละเอียดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๖  

- ภาษาไทย  รายละเอียด
- คณิตศาสตร์  รายละเอียด
- วิทยาศาสตร์  รายละเอียด
- สังคมศึกษาฯ  รายละเอียด
- ภาษาต่างประเทศ  รายละเอียด
- ทัศนศิลป์  รายละเอียด
- ดนตรีสากล  รายละเอียด
- การงานอาชีพฯ  รายละเอียด
- คอมพิวเตอร์  รายละเอียด
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รายละเอียด
 ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม  รายละเอียด
 ด่วน...รับสมัคร ครูอัตราจ้าง สาขาทัศนศิลป์/ศิลปศึกษา  รายละเอียด
 ปฏิทินกิจกรรมเดือน มิถุนายน 2559  รายละเอียด
เว็บบล็อค คุณครูศิริพรรณ  รักร่วม
 แบบฟอร์มงานวิชาการ  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และม.๔  รายละเอียด
 ประกาศ งานรับขวัญราชพฤกษ์และการเรียนปรับพื้นฐาน  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น ม.๑ (สำรอง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙   รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทเขตพื้นที่บริการ  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  รายละเอียด
 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป  รายละเอียด
 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป  รายละเอียด
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รายละเอียด
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รายละเอียด
 ประกาศ จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด
 
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลืิอกเข้าเรียน ห้องเรียน SMA ระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๔  รายละเอียด
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลืิอกเข้าเรียน ห้องเรียน SME ระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑  รายละเอียด
 กำหนดส่งรูปถ่ายนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2558  รายละเอียด
 ประกาศ  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ รายละเอียด
 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รายละเอียด
 เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา (งานแนะแนว)  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 โดยวิธีรับตรง รายละเอียด
 ประกาศ หยุดเรียนภายใน วันที่ 11-12 ก.พ. 2559 รายละเอียด
 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียด
 ผลการแข่งขันทักษะ "นวมินท์วิชาการ" รายละเอียด
 เปิดแล้ว...แหล่งรวมข้อมูลการศึกษาต่อโดยงานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  รายละเอียด
 ผู้อำนวยการ เยี่ยมชม การดำเนินโครงการสอนเสริมตอนเย็น (16.00 น. - 17.30 น.) ม.3 และม.6 (กลุ่มสนใจ) เพิ่มเติม
มาแล้วครับ...ตารางติวนักเรียน ม.3 และ ม.6 ตอนเย็น(กลุ่มสนใจ)(12 ม.ค. 59) ...รายละเอียด
ผู้อำนวยการ วัฒนา ถนอมศักดิ์ ประเมินห้องเรียน SMA โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รายละเอียด
 ขอเชิญเข้าชมและร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ "นวมินท์วิชาการ" อ่านเพิ่มเติม
- สูจิบัตร ดาวน์โหลด
- กำหนดการแข่งขัน คลิกที่นี่
- หลักเกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่
- ใบสมัครแข่งขันทักษะ ดาวน์โหลด
 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเปตองในงาน "นวมินท์วิชาการ" คลิกที่นี่
 บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูนิตยา เจยาคม ดาวน์โหลด