นายศักดิพงศ์  เย็นใจ ได้คะแนนอันดับ 1 ในจังหวัดสงขลา ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 30  รายละเอียด
 นายธีรเวช  พุทธวงศ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒  รายละเอียด
 นายธัชพล ไชยกูล ม.4/8 แผนภาษาญี่ปุ่น ชนะเลิศ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8  รายละเอียด
 
หน้า | 1 |