ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) ดาวน์โหลดข้อมูล
ประชุมนวมินท์ ๕ ภูมิภาค ดาวน์โหลดข้อมูล
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขันเปตอง "นวมินท์วิชาการ" ดาวน์โหลด ข้อมูล ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2560
รายละเอียดนิทรรศการ "นวมินท์วิชาการ" ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ปรับปรุง)

1. งานบุคคลและงบประมาณ
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

2. งานวิชาการ
   - Form  รายละเอียด
   - กลุ่มสาระ  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

3. งานกิจการนักเรียน
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

4. งานบริหารงานทั่วไป
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด
 ฟอร์มโครงการ 2560 ดาวน์โหลด

ข่าวทั้งหมด