ข้อมูลการรับนักเรียน ม.๑ และม.๔  รายละเอียด
 ผลการโหวต "ครูดีที่หนูรัก ประจำปี ๒๕๖๐" รายละเอียด
 ผลการประกวด "คำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖๐" ประจำโรงเรียนนวทราชูทิศ ทักษิณ ดาวน์โหลด
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) ดาวน์โหลดข้อมูล
 ประชุมนวมินท์ ๕ ภูมิภาค ดาวน์โหลดข้อมูล
 ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขันเปตอง "นวมินท์วิชาการ" ดาวน์โหลด ข้อมูล ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2560
 รายละเอียดนิทรรศการ "นวมินท์วิชาการ" ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ปรับปรุง)

1. งานบุคคลและงบประมาณ
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

2. งานวิชาการ
   - Form  รายละเอียด
   - กลุ่มสาระ  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

3. งานกิจการนักเรียน
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

4. งานบริหารงานทั่วไป
   - Form  รายละเอียด
   - Rubric  รายละเอียด

ข่าวทั้งหมด