s โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
   
  - ขั้นตอนการชำระเงิน

  - รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

  จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  มาตรการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565

  สำรวจและเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  วันที่ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2565

  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/1-ม.1/14
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2/1-ม.2/13
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/1-ม.3/11
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4/1-ม.4/9
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/1-ม.5/10
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/1-ม.6/9

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม
 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชัน ม.1 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศรายชื่อนักเรียนชัน ม.4 ปีการศึกษา 2565

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐกานต์ พิรุณละออง

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  จดหมาย ข่าว วันที่ 11 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากร กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒๑

  จดหมาย ข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมาย ข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.4

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1

  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ชั้น ม.1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมาย ข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน เมษายน
     

  จดหมายข่าววันที่ 31 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 31 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 30 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 30 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4


  หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  อุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ที่ติดเชื้อโควิด สามารถรายงานตัวได้ผ่านกลุ่มไลน์

  นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ที่ติดเชื้อโควิด สามารถรายงานตัวได้ผ่านกลุ่มไลน์

  ประกาศ การยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อชั่้น ม.1 กรณีไม่ได้สมัคร หรือไม่มีรายชื่อ
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353