รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  ประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุ

  จดหมายข่าววันที่ 29 พ.ย. 2564

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระต่างประเทศ

  - ดาวน์โหลด ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

  - ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส)
  - ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA2/ส)
  - ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (PA1/ส)

  จดหมายข่าววันที่ 26 พ.ย. 2564

  ขอแสดงความยินดีกับ ครูนันท์นภัส บัวแก้ว

  จดหมายข่าววันที่ 25 พ.ย. 2564


  การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 พ.ย. 2564

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 21 พ.ย. 2564

  - ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

  - Look for a Foreign English Teacher

  จดหมายข่าววันที่ 18 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 18 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  ลูกนวมินท์จิตอาสา วันที่ 16 พ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  ปฏิทินการดำเนินงาน 2/2564 กสศ.

  จดหมายข่าววันที่ 15 พ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 12 พ.ย. 2564

  ขอแสดงความยินดีกับลูกนวมินท์

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.1


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.1/2 - ม.1/11
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.2


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.2/2 - 2/9
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.3


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.3/2 - 3/10
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.6


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.6/6 และ ม.6/7
2. ดูผลการเลือก คลิก


  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.2

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.3

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.5

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.6
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353