รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  


  - วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

  - ร่วมลงนามถวายพระพร


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567
 

  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองฯ ผอ.กุลธิดา วงศ์วาทยากร

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจิระวดี จิตเลขา

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนุญญา ทรงเดชะ

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรอุมา รอดผล

  - ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1
  - ภาพกิจกรรม

  - 13 มิ.ย. 2567 พิธีไหว้ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -