รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
  เพลงมาร์ช "นวมินทราชูทิศ"  
   
  เราเทิดองค์ทรงชัย จงรักจอมไทถวายชีวี
นวมินท์เรานี้ทั้งใจกายพลีเพื่อเกียรติยืนยง
ด้วยองค์พระภูมินทร์ชื่อนวมินท์ถวิลดำรง
การใด ธ ประสงค์นำชัยพระองค์ทรงพระภูบาล
เรามีใจพากเพียร เราจะเรียนด้วยจิตสราญ
มีไมตรีประสานได้เขียนเรียนอ่านเจริญนานไกล
งามดั่งราชพฤกษ์ประทับรู้สึกระลึกดวงใจ
นวมินท์ถิ่นไหนทุกแคว้นแดนไทยให้สามัคคี
รู้คู่ธรรมย่อมนำถึงคุณความดี
ร้อยพันปีคุณความดีไม่มีสลาย
ให้เจริญงอกงาม ดั่งชื่อนามความหมาย
ผองเราทั้งหญิงชายเราพร้อมใจกายใฝ่ในการเรียน
 
     
  เพลงมาร์ช "จังหวัดสงขลา"  
   
  คำร้อง ทำนอง  นายเจริญ  แสงดวงแข
ขับร้องโดย  ใหญ่  นภายน
ดนตรี  สุนทราภรณ์

เมืองสงขลาแดนฟ้าบันดาล
แหล่งประสานพาณิชยการก้าวไกล
สมิหลาทิวทัศน์เด่นตาซึ้งใจ
ทะเลสดใสมองไปรื่นรมย์
ชาวสงขลารักษาความดี
ประเพณีล้วนเชิดชูชวนชื่นชม
แหล่งศึกษานำพัฒนาสังคม
ดินแดนอุดมสินทรัพย์นานา
รูปสังฃ์งามเด่นนั่นเป็นมงคล
มิ่งขวัญปวงชนถ้วนทุกคนเทิดทูนศรัทธา
ร่วมใจไมตรีเหมือนดังน้องพี่เกิดร่วมมารดา
สุขศานติ์สืบมายืนยงคู่ฟ้าทักษิณถิ่นไทย...
 
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -