รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
งานบุคคล
 - แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 - หลักฐานการขอมีและหรือเลื่อนวิทยฐานะในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)
 - เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบุคคล ปี พ.ศ. 2565
 - คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบุคคล ปี พ.ศ. 2566
 - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 - อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
 - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -