รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
     
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  


  - วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

  - ร่วมลงนามถวายพระพร


  - ทรงพระเจริญ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


  - วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


  - ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างองค์ประกอบเพิ่มเติม "องค์พระพิฆนศ"

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

  - ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้น ม.5/6

  - แผนงาน โครงการ กิจกรรมประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ศาสตร์และศิลป์ถิ่นราชพฤกษ์ 13 ก.ค. 2567

  - ศาสตร์และศิลป์ถิ่นราชพฤกษ์ 12 ก.ค. 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการกุลธิดา วงศ์วาทยากร

  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุจินต์ การ่อแก้ว

  - ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือชุดผ้าไทยประดับตราสัญลักษณ์

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกาบแก้ว มาสุข

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมยศ สิทธิ์

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอาภัสรา ราษฎร์ธนสกุล

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงภพ เทพโอสถ

  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองฯ กาญจนา ตุละ

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูดวงพร สงวนเขียว
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
ข่าวสาร-การศึกษา
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -