รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
   
  รายละเอียดการรับนักเรียนต่อชั้นม.4 จากนักเรียนชั้นม.3 เดิม

  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  ฟอร์ม PLC ต่างๆ


  ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น 


  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

  ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน 

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น 

  แบบบันทึกข้อความ ขอจัดตั้งกลุ่ม PLC 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น

  รายชื่อครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับแต่ละระดับชั้น

  ต้อนรับครูใหม่ทั้ง 3 ท่าน

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษามาลายู

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษามาลายู

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333802  โทรสาร 074-333751
 
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒