รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  ๑๓ ตุลาคม รำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย

  ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม เรื่อง “the seed เมล็ดพันธุ์ของพ่อ”

  - ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - แบบสรุปการเยี่ยมบ่านนักเรียน
  - ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

  ตารางเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2
   

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม :

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวิศวเนตร เจริญสุข

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : รับการประเมินครูดีศรีสงขลา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  อัลบั้ม : ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอนันต์ ผุดเกตุ

  วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  อัลบั้ม : ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
  อัลบั้ม : ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

  ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

  แบบกิจกรรม/งาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1
  อัลบั้ม : กิจกรรม “รณรงค์วันล้างมือโลก”
  คลิปกิจกรรม “รณรงค์วันล้างมือโลก”

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ๑๓ ตุลาคม รำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

อัลบั้ม : พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353