รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  ๑๓ ตุลาคม รำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย

  ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม เรื่อง “the seed เมล็ดพันธุ์ของพ่อ”

  - ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - แบบสรุปการเยี่ยมบ่านนักเรียน
  - ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

  ตารางเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
  ประกาศรับครูสมัครครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาอังกฤษ

  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  ประกาศรับครูสมัครครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาอังกฤษ

  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  ทันข่าวนวมินท์ ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. 63

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม :

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวิศวเนตร เจริญสุข

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : รับการประเมินครูดีศรีสงขลา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  อัลบั้ม : ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอนันต์ ผุดเกตุ
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353