รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อ/ชุดสีเหลือง

  ตารางการใช้ห้องเรียน (ปรับปรุง)
 
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  เปิดระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค "กลุ่มใหม่"

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  Live สด จาก สวท.สงขลา เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
Ep.1    Ep.2

  ครู บุคลากร และนักเรียนชั้น ม.ปลาย โปรดลงทะเบียน Deep
 
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563

  ปฏิทินเวลาเรียน

  ประกาศการเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางการใช้ห้องเรียน (ปรับปรุง)

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วย e-bidding

  ตารางเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1 ประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 3
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353
 
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 13 กรกฎาคม 2563