รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  จดหมายข่าววันที่ 27 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 25 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 19 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 16 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 14 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 10

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 9

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 ต.ค. 2564

  ลูกนวมินท์จิตอาสา "ดนตรีสุขใจ เพื่อผู้ฉีดวัคซีน"

  ดาวน์โหลด หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว9/2564

  ดาวน์โหลด บันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่งครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353