รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

  ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4

  แบบคำนวณคุณสมบัติการยื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SME ชั้นม.1

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  - รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ

  - ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - แบบสรุปการเยี่ยมบ่านนักเรียน
  - ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
     
ประจำเดือน เมษายน 2564  
   
  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

  ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4

  จดหมายข่าววันที่ 8 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  แบบคำนวณคุณสมบัติการยื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

  จดหมายข่าววันที่ 6 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน SME ชั้นม.1
  - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 2 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  2 เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

  จดหมายข่าววันที่ 1 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน มีนาคม 2564  
   
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SME ชั้นม.1

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 29 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

   - จดหมายข่าววันที่ 29 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

   - ภาพกิจกรรม

  จดหมายข่าววันที่ 23 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 22 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 22 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 12 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 12 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 10 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

   - ภาพกิจกรรมนกฟ้าลาคอน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-10 มีนาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 5 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 4 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 3 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 3 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 2 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 1 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353