รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  - รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ

  ภาพยนตร์สั้น "คนบ้าหอบรองเท้า LONG TA LAE"

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 โดยวิธีรับตรง

  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา


  - ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา


  - ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - แบบสรุปการเยี่ยมบ่านนักเรียน
  - ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
     
ประจำเดือน มีนาคม 2564  
   
  จดหมายข่าววันที่ 3 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 3 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 2 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 1 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ
     
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
  จดหมายข่าววันที่ 27 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าววันที่ 25 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 23 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 โดยวิธีรับตรง

  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา


  จดหมายข่าววันที่ 19 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ภาพยนตร์สั้น "คนบ้าหอบรองเท้า LONG TA LAE"

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นม.4 โดยวิธีรับตรงแผนวิทย์-คณิต

  จดหมายข่าววันที่ 16 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 15 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  จดหมายข่าววันที่ 11 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 9 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 5 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 5 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 3 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353