s โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
   
  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชัญญานุช ไชยรัตน์


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริรรณ ดวงจันทร์


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SME

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMA

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) และพนักงานบริการ (นักการภารโรง)

  - ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปี 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) และพนักงานบริการ (นักการภารโรง)

  - จดหมายข่าว วันที่ 29 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

  - ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มในโรงเรียน

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และนักการภารโรง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-29 มี.ค. 2566

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

  - แผนผังห้องสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

  - แผนผังห้องสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


  - เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ชั้นม.1 และม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-27 มี.ค. 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - รายการและเกณฑ์การประเมินความสามารถพิเศษ ด้านต่างๆ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณครูเสรี วรสวิทธิกร


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - วารสารร่มราชพฤกษ์ ทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2


  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2566

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.4 (SMA) คลิกเพื่อดูรายชื่อ

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.1 (SME) คลิกเพื่อดูรายชื่อ

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน มีนาคม
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353