รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น 

  รายชื่อครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับแต่ละระดับชั้น 

  ต้อนรับครูใหม่ทั้ง 3 ท่าน 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษามาลายู 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษามาลายู 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

  ตารางสอนรวมของนักเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๖ 

  รวมพลังจิตอาสาปลูกหญ้าสนามฟุตบอล

  เว็บเพจกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

  รับสมัครครูอัตรจ้างวิชา ภาษามลายู

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอสมุด และนักการภารโรง

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ครั้งที่ 69
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333802  โทรสาร 074-333751
 
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒