s โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  วันที่ 12 ส.ค. 2565 วันเแม่แห่งชาติ
   

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 10 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 11

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 9

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 9

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
 
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353