s โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  - ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


  - เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 ประเภท โควตารับตรง

  - รายละเอียดเพิ่มเติม

  - เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม นิทรรศการเปิดบ้านนวมินท์

   
  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


  - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  - ประกาศผลการประกวดคำขวัญ วันครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร สงสังข์ ชั้นม.5/6 โปรแกรมการเรียนภาษาญี่ปุ่น


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3

  - ผลงานของนัเรียน เรื่อง ของขวัญ THE GIFT

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษา

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษา

  - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ทุกคน

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเเสดงความยินดีกับยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 และระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ


  - รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6 เรื่อง ความฝันของเจ้าชาย


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี 🐯ระดับชั้น ม.1


  - กิจกรรมค่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลูกเสือ-เนตรนารี 🐯 ระดับชั้น ม.3


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1

     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353