รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  12 สิงหาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรแต่งการด้วยเสื้อ/ชุดสีฟ้า

  ตารางการใช้ห้องเรียน (ปรับปรุง)

  ตารางเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
     
 
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353
 
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 7 สิงหาคม 2563