คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2  ถนนสงขลา - ระโนด ตำบลพะวง
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90100
Navamindarajudis Thaksin School 431 Songkhla-ranode Rd., Muang District,
Songkhla 90100, Thailand
ร่วมแสดงความคิดเห็น