รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

  - ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุน สร้างองค์พระพิฆเนศ


  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 24 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูนิรุสนีย์ เจ๊ะบู


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูกุลปาลี ขุนทอง


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูพัชรี ศรีจำเริญ


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูจารึก รัศมี


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 21 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1

     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353