s โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
 
 
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  - จดหมายข่าว วันที่ 29 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 29 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "คุณครูประภาศรี หมะสะอะ" มา ณ ที่นี้

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรมทั้งหมด

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 10 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353