รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม เรื่อง “the seed เมล็ดพันธุ์ของพ่อ”

  ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิป “ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”

  - ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - แบบสรุปการเยี่ยมบ่านนักเรียน
  - ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

  ตารางเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1
 
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 31 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353