รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  28 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  จดหมายข่าววันที่ 18 ก.ค. 2564
 
  ห้อง มหาชนก Home Theater

  ประกาศ เรื่องการเก็บเงินและการจ่ายเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา

  ประกาศ เรื่องการขยายเวลาเรียนออนไลน์

  จดหมายข่าววันที่ 6 ก.ค. 2564

  
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 ก.ค. 2564

  
รายงานผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3

  
ตีเกราะเคาะข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
   

  ประกาศ ขยายเวลาการเรียนออนไลน์

  
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันที่ 25 มิ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 2
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353