รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  - 3 มิ.ย. 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

   

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน
 
  - แผนการใช้เงิน ประจำปีกาศึกษา 2566


  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   พลเมืองดี 2566
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353