รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 12 ก.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 7 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  เทปบันทึกภาพการถวายรายงาน การดำเนินงานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค

  จดหมายข่าววันที่ 7 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 6 ก.ย. 2564

  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร นักเรียนและศิษย์เก่า ทุกท่าน ร่วมมุทิตาจิตและส่งความรู้สึกถึงข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิกที่นี่

  จดหมายข่าววันที่ 1 ก.ย. 2564

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่คุณครูวิสุทธิ์ เพียรเจริญ

  จดหมายข่าววันที่ 31 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 31 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 25 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 25 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 19 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 ส.ค. 2564

  ตลาดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  จดหมายข่าววันที่ 13 ส.ค. 2564

  ขอแสดงความยินดี กับ นายสุธีร์ แก้วกิริยา

  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  18 ส.ค. 2564 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ น.ม.ท.

  12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ วันแม่แห่งชาติ

  ข่าวสารชมรมวงดนตรี วันที่ 9 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 7 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 4 ส.ค. 2564

  28 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  จดหมายข่าววันที่ 18 ก.ค. 2564
 
  ห้อง มหาชนก Home Theater

  ประกาศ เรื่องการเก็บเงินและการจ่ายเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา

  ประกาศ เรื่องการขยายเวลาเรียนออนไลน์

  จดหมายข่าววันที่ 6 ก.ค. 2564

  
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 ก.ค. 2564

  
รายงานผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3

  
ตีเกราะเคาะข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
   
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353