รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 

 

 

  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
     
   
  ดาวน์โหลด บัตรเข้าสอบศึกษาต่อ ม.4 (โควต้าม.3เดิม) น.ม.ท.

  การติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4

  จดหมายข่าว 19 พ.ค. 2563

  การใช้งานแอป DLTV on Mobile

  ประกาศ เรื่องการติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน

  คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

   ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา2563

  รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์

   ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ของโรงเรียน

  ประกาศวันรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4 ทางออนไลน์

   การประชุมออนไลน์ 20/04/2563

   เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353
 
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2563