รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  - คำสั่ง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  - รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา

  - ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา


  - ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 1 อัตรา

  - ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - แบบสรุปการเยี่ยมบ่านนักเรียน
  - ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 

  - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     
ประจำเดือน มกราคม 2564  

  จดหมายข่าววันที่ 21 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา


  - ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 1 อัตรา

  ข่าวสารงานบุคคล

  ข่าวสารงานบุคคล

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 12 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 12 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  - คำสั่ง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  - รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา

  จดหมายข่าววันที่ 11 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 10 ม.ค. 64

  จดหมายข่าววันที่ 10 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 8 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

  - Looking for new Foreign English Teacher

  - ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 1 อัตรา

  จดหมายข่าววันที่ 7 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 7 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 6 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 4 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ปรบมือเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
     
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
 
  จดหมายข่าววันที่ 30 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 30 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 29 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 27 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง

  จดหมายข่าววันที่ 27 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  จดหมายข่าววันที่ 25 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 21 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 21 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 20 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 19 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 19 ธ.ค. 63

  ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา
คุณครูสุนีย์ กิตติรัตนสมบัติ

  จดหมายข่าววันที่ 17 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

  จดหมายข่าววันที่ 14 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 14 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 14 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 10 ธ.ค. 63

  จดหมายข่าววันที่ 9 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 9 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  จดหมายข่าววันที่ 8 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 7 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าววันที่ 5 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  - ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  จดหมายข่าววันที่ 5 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 5 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าววันที่ 4 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตของคุณครู บุคลากร และนักเรียน

  - จดหมายข่าววันที่ 4 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  จดหมายข่าววันที่ 3 ธ.ค. 2563

  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  ๕ ธันวาคม วันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353