รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ประจำเดือน ธันวาคม 2565    

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 3


  - สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ

  - สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ (จังหวัดสงขลา)

  - ภาพกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ

  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูซูไฮดา อีดรีส


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสาธิดา สามะ


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรณิชา อรรจนกุล


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน ธันวาคม

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  - ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565    

  - Safe สถานศึกษาปลอดภัย
 
  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 22 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 6

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 5

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 7

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 6

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 5

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 5 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 5 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 5 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - ข่าวประชาสัมพันธ์ "เทศกาลกฐิน ลูกนวมินท์ร่วมบุญ"

  - กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจาริณี เนียมเกตุ

  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครู
มัลลิกา จำปาทอง

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน
     
ประจำเดือน ตุลาคม 2565    
   
  - นวมินธารา เชิญนักเรียนเข้าร่วม

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครู
จิระวดี จิตเลขา

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - ข่าวประชาสัมพันธ์ "เทศกาลกฐิน ลูกนวมินท์ร่วมบุญ"

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน กันยายน 2565    
 
  - จดหมายข่าว วันที่ 29 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 29 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "คุณครูประภาศรี หมะสะอะ" มา ณ ที่นี้

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรมทั้งหมด

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 10 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ย. 2565 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน สิงหาคม 2565    
   
  จดหมายข่าว วันที่ 31 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 31 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 31 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "คุณครูพิชญ์โสภา" มา ณ ที่นี้

  จดหมายข่าว วันที่ 30 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 30 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 30 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 29 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 29 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 28 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  รายงานผลสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 25 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 25 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 25 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1
 เอกสารการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
- PA2 แบบประเมินครู
- PA2 ผู้บริหาร

  จดหมายข่าว วันที่ 24 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 24 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 24 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 24 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 24 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าค่ายภาษาที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 23 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 23 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 22 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 19 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 19 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 19 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 19 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 9

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุธาวัลย์ วัชราภรณ์

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอุราภรณ์ มหารงค์

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศผลการแข่งขันการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น

  จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  ประกาศผลการแข่งขันการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย

  จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  จดหมายข่าว วันที่ 15 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 15 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 13 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  วันที่ 12 ส.ค. 2565 วันเแม่แห่งชาติ

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 10 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 11

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 10

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 9

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม
     
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565    
   
  จดหมายข่าว วันที่ 30 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 29 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  วันที่ 28 ก.ค. 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

  - ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

  - Look for a Foreign English Teacher

  ประชาสัมพันธ์งานอุบัติเหตุ
จาก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 23 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 20 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม
     
ประจำเดือน มิถุนายน 2565    
   
  จดหมายข่าว วันที่ 29 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศรายชื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 26 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 26 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 25 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 25 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศ รับสมัครผู้ประกอยการร้านค้า เพื่อจำหน่ายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 22 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 22 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 20 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 20 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 16 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 15 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 14 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  อัลบั้มภาพกิจกรรม "พิธีไหว้ครู ๖๕"

  จดหมายข่าว วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 8 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 2 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน
     
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565    

  - ขั้นตอนการชำระเงิน

  - รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

  ขอชื่นชมนักเรียนทำความดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  มาตรการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565

  สำรวจและเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  วันที่ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2565

  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/1-ม.1/14
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2/1-ม.2/13
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/1-ม.3/11
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4/1-ม.4/9
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/1-ม.5/10
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/1-ม.6/9

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม
     
ประจำเดือน เมษายน 2565    

  ประกาศรายชื่อนักเรียนชัน ม.1 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศรายชื่อนักเรียนชัน ม.4 ปีการศึกษา 2565

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐกานต์ พิรุณละออง

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  จดหมาย ข่าว วันที่ 11 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากร กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒๑

  จดหมาย ข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมาย ข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.4

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1

  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ชั้น ม.1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมาย ข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน เมษายน
     
ประจำเดือน มีนาคม 2565    

  จดหมายข่าววันที่ 31 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 31 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 30 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 30 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4


  หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  อุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ที่ติดเชื้อโควิด สามารถรายงานตัวได้ผ่านกลุ่มไลน์

  นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ที่ติดเชื้อโควิด สามารถรายงานตัวได้ผ่านกลุ่มไลน์

  ประกาศ การยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อชั่้น ม.1 กรณีไม่ได้สมัคร หรือไม่มีรายชื่อ

  ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.1

  ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (แก้ไขใหม่)

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4 ด้านความสามารถพิเศษ

  จดหมายข่าววันที่ 21 มี.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 16 มี.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 15 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  จดหมายข่าววันที่ 14 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 14 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.๑ ประเภท SME

  - สมัครออนไลน์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.๑ คลิกที่นี่


  - ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร คลิกที่นี่

  - สมัครออนไลน์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.๔ คลิกที่นี่


  - ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร คลิกที่นี่

  ปฏิทินเปิดรับนักเรียน ประเภท ทั่วไปและความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และม.๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  เกณฑ์ความสามารถพิเศษ
เพิ่มความสามารถพิเศษ ด้าน ดนตรีสากล
 
  จดหมายข่าววันที่ 11 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 11 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 มี.ค. 2565

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครู สุวิรากร คำเจริญ

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 7 มี.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 6 มี.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 2 มี.ค. 2565

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภท SME ชั้น ม.๑

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภท SMA ชั้น ม.๔

  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

  ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม
     
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565    

  N.M.T. Open House 2564 นวิมนท์วิชาการ
เปิดบ้านแล้วนะ

  ระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าววันที่ 22 ก.พ. 2565

  ประกาศจากงานวิชาการ

  จดหมายข่าววันที่ 21 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 21 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 21 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 20 ก.พ. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 19 ก.พ. 2565

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

  N.M.T. Open House 2564 นวิมนท์วิชาการ

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/2

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/3

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/4

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/5

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/6

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/7

  จดหมายข่าววันที่ 11 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 11 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 ก.พ. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 9 ก.พ. 2565

  ประกาศ เรื่องการสอบ O-Net ของนักเรียน ชั้น ม.๓

  ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.๑ และม.๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

  จดหมายข่าววันที่ 7 ก.พ. 2565

  ข่าวสาร ชมรมวงดนตรี

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
     
ประจำเดือน มกราคม 2565    
   
  จดหมายข่าววันที่ 29 ม.ค. 2565

  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี ของนักเรียนชั้น ม.๖

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/2

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/3

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/4

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/5

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/7

  - ขอเปิดเรียน Onsite ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 และม.4

  - แผนผังห้องเรียนและผู้รับผิดชอบ

  จดหมายข่าววันที่ 28 ม.ค. 2565

  เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวผู้เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม)

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม)

  ประกวดคำขวัญวันครู รางวัลชนะเลิศ

  ประกวดคำขวัญวันครู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

  ประกวดคำขวัญวันครู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

  จดหมายข่าววันที่ 24 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 24 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  จดหมายข่าววันที่ 20 ม.ค. 2565

  ประกาศ การเปิดเรียนออนไซต์ วันที่ 24-28 ม.ค. 65

  - ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

  - วิธีชำระค่าบำรุงการศึกษาแบบออนไลน์

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 ม.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 16 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2565
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -