รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
 
ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ตโฟนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 4 หัวข้อ เทคนิคการถ่ายและตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นผ่านสมาร์ตโฟนง่าย ๆ ด้วย CapCut
📌 ความรู้ที่น้อง ๆ จะได้รับ...
- ทำความรู้จักกับขนาดภาพและมุมกล้อง
- เรียนรู้เทคนิคการถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟน
- ฝึกฝนการตัดต่อวิดีโอผ่านแอปพลิเคชั่น CapCut
วิทยากรโดย นายศุภกร แสงชาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
📢 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น.
‼️ ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
📍ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
📌 น้อง ๆ จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Page Facebook: นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา
โทร : 06-3151-2830 อัสมา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
📌 ติดตามข่าวสารการอบรมได้ทาง
Page Facebook: นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา
TikTok: นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา
YouTube: นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา – CA of SKRU
แล้วพบกันนะคะ/ครับ
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353