s โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน ธันวาคม

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  - ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  - Safe สถานศึกษาปลอดภัย

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2565 ฉบับที่ 1
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353