รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
ที่อยู่  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์  074-333751 - งานประชาสัมพันธ์
  074-333233 - งานสารบรรณ
  074-333234 - เวรหน้ามุข
  074-233010 - ห้องพัสดุ
โทรสาร  074-333802
แผนที่  
www  nmt.ac.th
facebook  facebook.com
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353