รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ความเป็นมา ประวัติความเป็นมาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียน 1 ในจำนวน 5 โรงเรียน ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะแด่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพุทธศักราช 2530 เพื่อเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2528 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2528 และในวันที่ 1 กันยายน 2528 ย้ายสถานที่ฝากเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายไปใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยครูสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532
ที่่ตั้ง ที่ตั้งโรงเรียน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตั้งอยู่เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากห้าแยกบ้านน้ำจาย ประมาณ 900 เมตร และอยู่ห่างจากทะเลสาบสงขลาด้านเกาะยอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองและศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร
      ทิศเหนือ...............จรดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
      ทิศใต้...................จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และสถานีขนส่งจังหวัด
      ทิศตะวันออก.........จรดทางหลวงท้องถิ่น (ถนน 30 เมตร)
      ทิศตะวันตก...........จรดศูนย์ศรีเกียรติพัฒน์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา
ตราโรงเรียน ตราประจำโรงเรียน
    ตราพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลม รองรับด้วยโมลี 2 ชั้น มีชื่อ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ภายในผืนโบว์
ตราประจำโรงเรียน
ต้นไม้และดอกไม้ ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน
   ต้นและดอกราชพฤกษ์
ตราประจำโรงเรียน
สี สีประจำโรงเรียน
   สีน้ำเงินขาบ หมายถึง สีประจำราชวงศ์จักรี
   สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งตรงกับวันจันทร์
ตราประจำโรงเรียน
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -