รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสารทั้งหมด
     
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม :

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวิศวเนตร เจริญสุข

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : รับการประเมินครูดีศรีสงขลา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  อัลบั้ม : ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอนันต์ ผุดเกตุ

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  อัลบั้ม : ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
  อัลบั้ม : ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

  ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

  แบบกิจกรรม/งาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1
  อัลบั้ม : กิจกรรม “รณรงค์วันล้างมือโลก”
  คลิปกิจกรรม “รณรงค์วันล้างมือโลก”

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ๑๓ ตุลาคม รำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

อัลบั้ม : พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน กันยายน 2563  
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
 
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 31 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 20 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 20 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  คลิปวีดีโอ

  ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิป “ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1
 
  เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรแต่งการด้วยเสื้อ/ชุดสีฟ้า

  12 สิงหาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  เปิดระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค "กลุ่มใหม่"

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  Live สด จาก สวท.สงขลา เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
Ep.1    Ep.2

  ครู บุคลากร และนักเรียนชั้น ม.ปลาย โปรดลงทะเบียน Deep

  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   
ประจำเดือน มิถุนายน 2563  
 
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563

  ปฏิทินเวลาเรียน

  ประกาศการเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางการใช้ห้องเรียน (ปรับปรุง)

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วย e-bidding

  ตารางเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1 ประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  ขอเชิญครูและบุคลากรอบรมการใช้งาน Deep

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2563

  รายชื่อนร.เข้าร่วมปฐมนิเทศชั้นม.1 และ ม.4 ขอให้นร.มาพร้อมกันในเวลา 07.30 น

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2563

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  รายละเอียดการมอบตัวนร. ชั้น ม.1

  รายละเอียดการมอบตัวนร. ชั้น ม.4

  ประกาศรายชื่อนร. ที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อนร. ที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ม.4

  ประกาศเรื่อง นักเรียนทุนเสอมภาค
ดาวน์โหลดหลักฐานการรับ-จ่ายของช่วยเหลือ

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2563

  สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก ม.1 ละม.4

  วันที่ 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  เเจ้งนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1และม.4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  รายงานพิเศษ ตอน ห้องเรียนทางไกลในวัดแห่งแรกของนักเรียน รร.นวมินทราชูทักษิณสงขลา NBT SOUTH
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  

  ตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTV ม.1-ม.3

  ดาวน์โหลด บัตรเข้าสอบศึกษาต่อ ม.4 โควต้าม.3 น.ม.ท. เดิม

  การติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4

  จดหมายข่าว 19 พ.ค. 2563

  การใช้งานแอป DLTV on Mobile

  ประกาศ เรื่องการติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน

  คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

   ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์

  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา2563

  รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์

  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ของโรงเรียน

  ประกาศวันรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4 ทางออนไลน์

   การประชุมออนไลน์ 20/04/2563

   ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

   ปิดการยื่นคำขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออนไลน์ ระดับชั้น ม.๓

   ปิดการยื่นคำขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออนไลน์ ระดับชั้น ม.๖
ประจำเดือน มีนาคม 2563  

   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ร่วมปรบมือให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน

  ประกาศ เลื่อนการสอบแก้ตัวนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6

  ประกาศ เลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก
และการมอบตัวนร. ชั้น ม.1 และ ม.4

  ประกาศการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน

  ประกาศ เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง

  โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

  ร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการ สพม. 16
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  

  ตารางการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี ของนักเรียน ชั้นม.๑/๑

  โครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี ของนักเรียน ชั้นม.๑/๑๒

  นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ได้มอบของเป็นที่ระลึก

  นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ได้มอบของเป็นที่ระลึก

  การสอบวัดผลปลายภาค

  ปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์

  รายละเอียดการรับนักเรียนชั้น ม.๑ SME และม.๔ SMA

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม

  กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑

  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.๑-๓

  กิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประจำเดือน ตุลาคม 2562  

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ครั้งที่ 69

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอสมุด และนักการภารโรง

  รับสมัครครูอัตรจ้างวิชา ภาษามลายู

  เว็บเพจกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

  รวมพลังจิตอาสาปลูกหญ้าสนามฟุตบอ

  ตารางสอนรวมของนักเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๖

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษามาลายู

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษามาลาย

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น

  ต้อนรับครูใหม่ทั้ง 3 ท่าน

  รายชื่อครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับแต่ละระดับชั้น 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์

  แบบบันทึกข้อความ ขอจัดตั้งกลุ่ม PLC

  แบบบันทึกข้อความ ขอจัดตั้งกลุ่ม PLC

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

  ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

  ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

  ฟอร์ม PLC ต่างๆ

  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  รายละเอียดการรับนักเรียนต่อชั้นม.4 จากนักเรียนชั้นม.3 เดิม
 
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353