รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

  ข่าวสารทั้งหมด
ประจำเดือน สิงหาคม 2565    

  วันที่ 12 ส.ค. 2565 วันเแม่แห่งชาติ
   

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 10 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 6 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 11

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 10

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 9

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 3 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 2 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ส.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม
     
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565    
   
  จดหมายข่าว วันที่ 30 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 29 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  วันที่ 28 ก.ค. 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

  - ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

  - Look for a Foreign English Teacher

  ประชาสัมพันธ์งานอุบัติเหตุ
จาก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 26 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 23 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 20 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม
     
ประจำเดือน มิถุนายน 2565    
   
  จดหมายข่าว วันที่ 29 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศรายชื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 26 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 26 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 25 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 25 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศ รับสมัครผู้ประกอยการร้านค้า เพื่อจำหน่ายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 22 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 22 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 20 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 20 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 16 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 15 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 14 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  อัลบั้มภาพกิจกรรม "พิธีไหว้ครู ๖๕"

  จดหมายข่าว วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าว วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 8 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 2 มิ.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน
     
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565    

  - ขั้นตอนการชำระเงิน

  - รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

  ขอชื่นชมนักเรียนทำความดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  มาตรการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2565

  ตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565

  สำรวจและเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  วันที่ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2565

  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/1-ม.1/14
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2/1-ม.2/13
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/1-ม.3/11
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4/1-ม.4/9
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/1-ม.5/10
  - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/1-ม.6/9

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม
     
ประจำเดือน เมษายน 2565    

  ประกาศรายชื่อนักเรียนชัน ม.1 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศรายชื่อนักเรียนชัน ม.4 ปีการศึกษา 2565

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐกานต์ พิรุณละออง

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  จดหมาย ข่าว วันที่ 11 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากร กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒๑

  จดหมาย ข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมาย ข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.4

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1

  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ชั้น ม.1

  จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมาย ข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน เมษายน
     
ประจำเดือน มีนาคม 2565    

  จดหมายข่าววันที่ 31 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 31 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 30 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 30 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1


  ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4


  หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  อุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ที่ติดเชื้อโควิด สามารถรายงานตัวได้ผ่านกลุ่มไลน์

  นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ที่ติดเชื้อโควิด สามารถรายงานตัวได้ผ่านกลุ่มไลน์

  ประกาศ การยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อชั่้น ม.1 กรณีไม่ได้สมัคร หรือไม่มีรายชื่อ

  ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.1

  ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (แก้ไขใหม่)

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4 ด้านความสามารถพิเศษ

  จดหมายข่าววันที่ 21 มี.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 16 มี.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 15 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  จดหมายข่าววันที่ 14 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 14 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.๑ ประเภท SME

  - สมัครออนไลน์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.๑ คลิกที่นี่


  - ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร คลิกที่นี่

  - สมัครออนไลน์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.๔ คลิกที่นี่


  - ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร คลิกที่นี่

  ปฏิทินเปิดรับนักเรียน ประเภท ทั่วไปและความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และม.๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  เกณฑ์ความสามารถพิเศษ
เพิ่มความสามารถพิเศษ ด้าน ดนตรีสากล
 
  จดหมายข่าววันที่ 11 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 11 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 มี.ค. 2565

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครู สุวิรากร คำเจริญ

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 7 มี.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 6 มี.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 2 มี.ค. 2565

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภท SME ชั้น ม.๑

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภท SMA ชั้น ม.๔

  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

  ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม
     
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565    

  N.M.T. Open House 2564 นวิมนท์วิชาการ
เปิดบ้านแล้วนะ

  ระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

  จดหมายข่าววันที่ 22 ก.พ. 2565

  ประกาศจากงานวิชาการ

  จดหมายข่าววันที่ 21 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 21 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 21 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 20 ก.พ. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 19 ก.พ. 2565

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

  N.M.T. Open House 2564 นวิมนท์วิชาการ

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/2

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/3

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/4

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/5

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/6

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/7

  จดหมายข่าววันที่ 11 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 11 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 ก.พ. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 9 ก.พ. 2565

  ประกาศ เรื่องการสอบ O-Net ของนักเรียน ชั้น ม.๓

  ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.๑ และม.๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

  จดหมายข่าววันที่ 7 ก.พ. 2565

  ข่าวสาร ชมรมวงดนตรี

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2565 ฉบับที่ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
     
ประจำเดือน มกราคม 2565    
   
  จดหมายข่าววันที่ 29 ม.ค. 2565

  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี ของนักเรียนชั้น ม.๖

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/2

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/3

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/4

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/5

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/7

  - ขอเปิดเรียน Onsite ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 และม.4

  - แผนผังห้องเรียนและผู้รับผิดชอบ

  จดหมายข่าววันที่ 28 ม.ค. 2565

  เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวผู้เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม)

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม)

  ประกวดคำขวัญวันครู รางวัลชนะเลิศ

  ประกวดคำขวัญวันครู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

  ประกวดคำขวัญวันครู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

  จดหมายข่าววันที่ 24 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 24 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  จดหมายข่าววันที่ 20 ม.ค. 2565

  ประกาศ การเปิดเรียนออนไซต์ วันที่ 24-28 ม.ค. 65

  - ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

  - วิธีชำระค่าบำรุงการศึกษาแบบออนไลน์

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 ม.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 16 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2565

  การจัดการสอนแบบ on-site

  จดหมายข่าววันที่ 14 ม.ค. 2565

  จดหมายข่าววันที่ 11 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 11 ม.ค. 2565 ฉบับที่ 1

  ประกาศผล การประกวดภาพยนต์สั้น เรื่อง พินัยกรรม N.M.T. Entertainment โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

  สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน มกราคม
     
ประจำเดือน ธันวาคม 2564    
   
  ประกาศรับนักเรียน ชั้นม.3 (ประเภทโควต้า) เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 30 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 29 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 29 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 28 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 28 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 28 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 28 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 27 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 25 ธ.ค. 2564

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

  - ประกาศรับนักเรียน ชั้นม. ๔ ประเภทโควต้ารับตรง

  - ใบสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.๔ ประเภทโควต้ารับตรง

  ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา
คุณครูปราณีต เพชรชูวงศ์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

  จดหมายข่าววันที่ 21 ธ.ค. 2564

  ขอแสดงความยินดีกับ ครูญาติกา เอกวัฒนพันธ์

  จดหมายข่าววันที่ 16 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 15 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  จดหมายข่าววันที่ 13 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 11 ธ.ค. 2564

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 10 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 9 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 8 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 5 ธ.ค. 2564

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 4 ธ.ค. 2564
   
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
 
  ประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุ

  จดหมายข่าววันที่ 29 พ.ย. 2564

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระต่างประเทศ

  - ดาวน์โหลด ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

  - ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส)
  - ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA2/ส)
  - ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (PA1/ส)

  จดหมายข่าววันที่ 26 พ.ย. 2564

  ขอแสดงความยินดีกับ ครูนันท์นภัส บัวแก้ว

  จดหมายข่าววันที่ 25 พ.ย. 2564


  การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 พ.ย. 2564

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 21 พ.ย. 2564

  - ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

  - Look for a Foreign English Teacher

  จดหมายข่าววันที่ 18 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 18 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  ลูกนวมินท์จิตอาสา วันที่ 16 พ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  ปฏิทินการดำเนินงาน 2/2564 กสศ.

  จดหมายข่าววันที่ 15 พ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 12 พ.ย. 2564

  ขอแสดงความยินดีกับลูกนวมินท์

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.1


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.1/2 - ม.1/11
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.2


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.2/2 - 2/9
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.3


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.3/2 - 3/10
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.6


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.6/6 และ ม.6/7
2. ดูผลการเลือก คลิก


  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.2

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.3

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.5

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.6
     
ประจำเดือน ตุลาคม 2564    
 
  ลูกนวมินท์จิตอาสา "ดนตรีสุขใจ เพื่อผู้ฉีดวัคซีน"

  จดหมายข่าววันที่ 30 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 27 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 25 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 19 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 16 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 14 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 10

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 9

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 ต.ค. 2564

  ลูกนวมินท์จิตอาสา "ดนตรีสุขใจ เพื่อผู้ฉีดวัคซีน"

  ดาวน์โหลด หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว9/2564

  ดาวน์โหลด บันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่งครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1
   
ประจำเดือน กันยายน 2564  

  จดหมายข่าววันที่ 29 ก.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 28 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 28 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 27 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 27 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ ฉบับที่ 4

  ข่าวสารงานศิลป์ ฉบับที่ 3

  ข่าวสารงานศิลป์ ฉบับที่ 2

  ข่าวสารงานศิลป์ ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 23 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 23 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 ก.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 12 ก.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 7 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  เทปบันทึกภาพการถวายรายงาน การดำเนินงานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค

  จดหมายข่าววันที่ 7 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 6 ก.ย. 2564

  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร นักเรียนและศิษย์เก่า ทุกท่าน ร่วมมุทิตาจิตและส่งความรู้สึกถึงข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิกที่นี่

  จดหมายข่าววันที่ 1 ก.ย. 2564
     
ประจำเดือน สิงหาคม 2564  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่คุณครูวิสุทธิ์ เพียรเจริญ

  จดหมายข่าววันที่ 31 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 31 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 25 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 25 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 19 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 ส.ค. 2564

  ตลาดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  จดหมายข่าววันที่ 13 ส.ค. 2564

  ขอแสดงความยินดี กับ นายสุธีร์ แก้วกิริยา

  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ วันแม่แห่งชาติ

  ข่าวสารชมรมวงดนตรี วันที่ 9 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 7 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 4 ส.ค. 2564
     
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  

  28 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  จดหมายข่าววันที่ 18 ก.ค. 2564
 

  ห้อง มหาชนก Home Theater

  ประกาศ เรื่องการเก็บเงินและการจ่ายเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา

  ประกาศ เรื่องการขยายเวลาเรียนออนไลน์

  จดหมายข่าววันที่ 6 ก.ค. 2564

  
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 ก.ค. 2564

  
รายงานผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3
     
ประจำเดือน มิถุนายน 2564  

  
ตีเกราะเคาะข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
   

  ประกาศ ขยายเวลาการเรียนออนไลน์

  
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันที่ 25 มิ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  ข่าวสารงานศิลป์

  จดหมายข่าววันที่ 17 มิ.ย. 2564

  3 มิถุนายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  จดหมายข่าววันที่ 1 มิ.ย. 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

  QR Code กลุ่มไลน์ประจำชั้น ม.1

  QR Code กลุ่มไลน์ประจำชั้น ม.4
 
     
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  

  ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.4

  จดหมายข่าววันที่ 27 พ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.1 และม.4

  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4

  ประกาศ งดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 และม.4 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ให้ใช้วิธีการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนแทน

  รายชื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1

  รายชื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อนุญาตใช้พื้นที่เปิดตลาดปลา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเลี้ยงปลากะพงเกาะยอ

  จดหมายข่าววันที่ 17 พ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 พ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 14 พ.ค. 2564

  รายการและเกณฑ์การประเมินความสามารถพิเศษด้านดนตรี

  แนวทางการปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  รายชื่อมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (SME)

  รายชื่อมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 (SMA)

  - กำหนดการมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  - รายละเอียดการมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.1

  - แผนผังห้องสอบ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4

  - แผนผังห้องสอบ ชั้น ม.4

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
     
ประจำเดือน เมษายน 2564  
 
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ตรวจสอบข้อมูลที่นี่

  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ตรวจสอบข้อมูลที่นี่


  - แบบรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ SME และ SMA ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 SME
  - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 SMA


  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 24-28 เม.ย. 64

  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

  ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4

  จดหมายข่าววันที่ 8 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  แบบคำนวณคุณสมบัติการยื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

  จดหมายข่าววันที่ 6 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน SME ชั้นม.1
  - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 2 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  2 เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

  จดหมายข่าววันที่ 1 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน มีนาคม 2564  
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SME ชั้นม.1

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 30 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 29 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

   - จดหมายข่าววันที่ 29 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

   - ภาพกิจกรรม

  จดหมายข่าววันที่ 23 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 22 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 22 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 12 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 12 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 10 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 3

   - จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

   - ภาพกิจกรรมนกฟ้าลาคอน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-10 มีนาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 5 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 4 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 3 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 3 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 2 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 1 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ
     
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
  จดหมายข่าววันที่ 27 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าววันที่ 25 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 23 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 โดยวิธีรับตรง

  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา


  จดหมายข่าววันที่ 19 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ภาพยนตร์สั้น "คนบ้าหอบรองเท้า LONG TA LAE"

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นม.4 โดยวิธีรับตรงแผนวิทย์-คณิต

  จดหมายข่าววันที่ 16 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 15 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  จดหมายข่าววันที่ 11 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 9 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 5 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 5 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 3 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน มกราคม 2564  

  จดหมายข่าววันที่ 30 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 28 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 27 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานบุคคล

  จดหมายข่าววันที่ 25 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 21 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา


  - ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 1 อัตรา

  ข่าวสารงานบุคคล

  ข่าวสารงานบุคคล

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 12 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 12 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  - คำสั่ง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  - รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา

  จดหมายข่าววันที่ 11 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 10 ม.ค. 64

  จดหมายข่าววันที่ 10 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 8 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

  - Looking for new Foreign English Teacher

  - ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 1 อัตรา

  จดหมายข่าววันที่ 7 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 7 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 6 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 4 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ปรบมือเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
     
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
 
  จดหมายข่าววันที่ 30 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 30 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 29 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 27 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง

  จดหมายข่าววันที่ 27 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  จดหมายข่าววันที่ 25 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 21 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 21 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 20 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 19 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 19 ธ.ค. 63

  ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา
คุณครูสุนีย์ กิตติรัตนสมบัติ

  จดหมายข่าววันที่ 17 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

  จดหมายข่าววันที่ 14 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 14 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 14 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 10 ธ.ค. 63

  จดหมายข่าววันที่ 9 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 9 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  จดหมายข่าววันที่ 8 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 7 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าววันที่ 5 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  - ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  จดหมายข่าววันที่ 5 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 5 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าววันที่ 4 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตของคุณครู บุคลากร และนักเรียน

  - จดหมายข่าววันที่ 4 ธ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  จดหมายข่าววันที่ 3 ธ.ค. 2563

  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  ๕ ธันวาคม วันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
     
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  ประกาศรับครูสมัครครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาอังกฤษ

  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  ทันข่าวนวมินท์ ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. 63

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 พ.ย. 2563 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวิศวเนตร เจริญสุข

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : รับการประเมินครูดีศรีสงขลา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  อัลบั้ม : ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอนันต์ ผุดเกตุ

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  อัลบั้ม : ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  อัลบั้ม : ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
  อัลบั้ม : ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

  ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

  แบบกิจกรรม/งาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1
  อัลบั้ม : กิจกรรม “รณรงค์วันล้างมือโลก”
  คลิปกิจกรรม “รณรงค์วันล้างมือโลก”

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  ๑๓ ตุลาคม รำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

อัลบั้ม : พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ต.ค. 2563 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน กันยายน 2563  
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ย. 2563 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
 
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 31 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 20 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 20 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  คลิปวีดีโอ

  ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิป “ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ส.ค. 2563 ฉบับที่ 1
 
  เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรแต่งการด้วยเสื้อ/ชุดสีฟ้า

  12 สิงหาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 13 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  เปิดระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค "กลุ่มใหม่"

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 ก.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 ก.ค. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  Live สด จาก สวท.สงขลา เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
Ep.1    Ep.2

  ครู บุคลากร และนักเรียนชั้น ม.ปลาย โปรดลงทะเบียน Deep

  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   
ประจำเดือน มิถุนายน 2563  
 
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563

  ปฏิทินเวลาเรียน

  ประกาศการเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางการใช้ห้องเรียน (ปรับปรุง)

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วย e-bidding

  ตารางเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ตารางเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1 ประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  ขอเชิญครูและบุคลากรอบรมการใช้งาน Deep

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2563

  รายชื่อนร.เข้าร่วมปฐมนิเทศชั้นม.1 และ ม.4 ขอให้นร.มาพร้อมกันในเวลา 07.30 น

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2563

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  รายละเอียดการมอบตัวนร. ชั้น ม.1

  รายละเอียดการมอบตัวนร. ชั้น ม.4

  ประกาศรายชื่อนร. ที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อนร. ที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ม.4

  ประกาศเรื่อง นักเรียนทุนเสอมภาค
ดาวน์โหลดหลักฐานการรับ-จ่ายของช่วยเหลือ

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2563

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2563

  สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก ม.1 ละม.4

  วันที่ 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  เเจ้งนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1และม.4

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 1

  รายงานพิเศษ ตอน ห้องเรียนทางไกลในวัดแห่งแรกของนักเรียน รร.นวมินทราชูทักษิณสงขลา NBT SOUTH
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  

  ตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTV ม.1-ม.3

  ดาวน์โหลด บัตรเข้าสอบศึกษาต่อ ม.4 โควต้าม.3 น.ม.ท. เดิม

  การติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563 ฉบับที่ 2

  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4

  จดหมายข่าว 19 พ.ค. 2563

  การใช้งานแอป DLTV on Mobile

  ประกาศ เรื่องการติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน

  คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

   ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์

  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา2563

  รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์

  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ของโรงเรียน

  ประกาศวันรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4 ทางออนไลน์

   การประชุมออนไลน์ 20/04/2563

   ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

   ปิดการยื่นคำขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออนไลน์ ระดับชั้น ม.๓

   ปิดการยื่นคำขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออนไลน์ ระดับชั้น ม.๖
ประจำเดือน มีนาคม 2563  

   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ร่วมปรบมือให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน

  ประกาศ เลื่อนการสอบแก้ตัวนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6

  ประกาศ เลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก
และการมอบตัวนร. ชั้น ม.1 และ ม.4

  ประกาศการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน

  ประกาศ เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง

  โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

  ร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการ สพม. 16
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  

  ตารางการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี ของนักเรียน ชั้นม.๑/๑

  โครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี ของนักเรียน ชั้นม.๑/๑๒

  นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ได้มอบของเป็นที่ระลึก

  นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ได้มอบของเป็นที่ระลึก

  การสอบวัดผลปลายภาค

  ปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์

  รายละเอียดการรับนักเรียนชั้น ม.๑ SME และม.๔ SMA

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม

  กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑

  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.๑-๓

  กิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประจำเดือน ตุลาคม 2562  

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ครั้งที่ 69

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอสมุด และนักการภารโรง

  รับสมัครครูอัตรจ้างวิชา ภาษามลายู

  เว็บเพจกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

  รวมพลังจิตอาสาปลูกหญ้าสนามฟุตบอ

  ตารางสอนรวมของนักเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๖

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษามาลายู

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษามาลาย

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น

  ต้อนรับครูใหม่ทั้ง 3 ท่าน

  รายชื่อครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับแต่ละระดับชั้น 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์

  แบบบันทึกข้อความ ขอจัดตั้งกลุ่ม PLC

  แบบบันทึกข้อความ ขอจัดตั้งกลุ่ม PLC

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

  ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

  ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

  ฟอร์ม PLC ต่างๆ

  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  รายละเอียดการรับนักเรียนต่อชั้นม.4 จากนักเรียนชั้นม.3 เดิม
 
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353