รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ประจำเดือน ธันวาคม 2564    
   
  ประกาศรับนักเรียน ชั้นม.3 (ประเภทโควต้า) เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 30 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 29 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 29 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 28 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 28 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 28 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 28 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 27 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 25 ธ.ค. 2564

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

  - ประกาศรับนักเรียน ชั้นม. ๔ ประเภทโควต้ารับตรง

  - ใบสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.๔ ประเภทโควต้ารับตรง

  ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา
คุณครูปราณีต เพชรชูวงศ์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

  จดหมายข่าววันที่ 21 ธ.ค. 2564

  ขอแสดงความยินดีกับ ครูญาติกา เอกวัฒนพันธ์

  จดหมายข่าววันที่ 16 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 15 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  จดหมายข่าววันที่ 13 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 11 ธ.ค. 2564

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 10 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 9 ธ.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 8 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 ธ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 5 ธ.ค. 2564

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 4 ธ.ค. 2564
   
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
 
  ประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุ

  จดหมายข่าววันที่ 29 พ.ย. 2564

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระต่างประเทศ

  - ดาวน์โหลด ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

  - ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส)
  - ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA2/ส)
  - ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (PA1/ส)

  จดหมายข่าววันที่ 26 พ.ย. 2564

  ขอแสดงความยินดีกับ ครูนันท์นภัส บัวแก้ว

  จดหมายข่าววันที่ 25 พ.ย. 2564


  การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 23 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 พ.ย. 2564

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 21 พ.ย. 2564

  - ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

  - Look for a Foreign English Teacher

  จดหมายข่าววันที่ 18 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 18 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  ลูกนวมินท์จิตอาสา วันที่ 16 พ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  ปฏิทินการดำเนินงาน 2/2564 กสศ.

  จดหมายข่าววันที่ 15 พ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 12 พ.ย. 2564

  ขอแสดงความยินดีกับลูกนวมินท์

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 4 พ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.1


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.1/2 - ม.1/11
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.2


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.2/2 - 2/9
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.3


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.3/2 - 3/10
2. ดูผลการเลือก คลิก


  รายละเอียดและขั้นตอน ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.6


1. ลงทะเบียนวิชา เลือกเสรี ชั้น ม.6/6 และ ม.6/7
2. ดูผลการเลือก คลิก


  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.2

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.3

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.5

  ตารางเรียน ของนักเรียนชั้น ม.6
     
ประจำเดือน ตุลาคม 2564    
 
  ลูกนวมินท์จิตอาสา "ดนตรีสุขใจ เพื่อผู้ฉีดวัคซีน"

  จดหมายข่าววันที่ 30 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 27 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 25 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 19 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 16 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 14 ต.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 10

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 9

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 13 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 ต.ค. 2564

  ลูกนวมินท์จิตอาสา "ดนตรีสุขใจ เพื่อผู้ฉีดวัคซีน"

  ดาวน์โหลด หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว9/2564

  ดาวน์โหลด บันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่งครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 7 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 ต.ค. 2564 ฉบับที่ 1
   
ประจำเดือน กันยายน 2564  

  จดหมายข่าววันที่ 29 ก.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 28 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 28 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 27 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 27 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ ฉบับที่ 4

  ข่าวสารงานศิลป์ ฉบับที่ 3

  ข่าวสารงานศิลป์ ฉบับที่ 2

  ข่าวสารงานศิลป์ ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 23 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 23 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 ก.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 12 ก.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 7 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  เทปบันทึกภาพการถวายรายงาน การดำเนินงานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค

  จดหมายข่าววันที่ 7 ก.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 6 ก.ย. 2564

  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร นักเรียนและศิษย์เก่า ทุกท่าน ร่วมมุทิตาจิตและส่งความรู้สึกถึงข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิกที่นี่

  จดหมายข่าววันที่ 1 ก.ย. 2564
     
ประจำเดือน สิงหาคม 2564  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่คุณครูวิสุทธิ์ เพียรเจริญ

  จดหมายข่าววันที่ 31 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 31 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 26 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 25 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 25 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 24 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 23 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 20 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 19 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 ส.ค. 2564

  ตลาดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  จดหมายข่าววันที่ 13 ส.ค. 2564

  ขอแสดงความยินดี กับ นายสุธีร์ แก้วกิริยา

  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ วันแม่แห่งชาติ

  ข่าวสารชมรมวงดนตรี วันที่ 9 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 9 ส.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 7 ส.ค. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 4 ส.ค. 2564
     
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  

  28 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  จดหมายข่าววันที่ 18 ก.ค. 2564
 

  ห้อง มหาชนก Home Theater

  ประกาศ เรื่องการเก็บเงินและการจ่ายเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา

  ประกาศ เรื่องการขยายเวลาเรียนออนไลน์

  จดหมายข่าววันที่ 6 ก.ค. 2564

  
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 ก.ค. 2564

  
รายงานผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3
     
ประจำเดือน มิถุนายน 2564  

  
ตีเกราะเคาะข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
   

  ประกาศ ขยายเวลาการเรียนออนไลน์

  
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันที่ 25 มิ.ย. 2564

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 8

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 7

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 6

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 5

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  ข่าวสารงานศิลป์

  จดหมายข่าววันที่ 17 มิ.ย. 2564

  3 มิถุนายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  จดหมายข่าววันที่ 1 มิ.ย. 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2564

  - ตารางเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

  QR Code กลุ่มไลน์ประจำชั้น ม.1

  QR Code กลุ่มไลน์ประจำชั้น ม.4
 
     
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  

  ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.4

  จดหมายข่าววันที่ 27 พ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.1 และม.4

  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4

  ประกาศ งดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 และม.4 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ให้ใช้วิธีการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนแทน

  รายชื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1

  รายชื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อนุญาตใช้พื้นที่เปิดตลาดปลา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเลี้ยงปลากะพงเกาะยอ

  จดหมายข่าววันที่ 17 พ.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 พ.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 14 พ.ค. 2564

  รายการและเกณฑ์การประเมินความสามารถพิเศษด้านดนตรี

  แนวทางการปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  รายชื่อมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (SME)

  รายชื่อมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 (SMA)

  - กำหนดการมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  - รายละเอียดการมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.1

  - แผนผังห้องสอบ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4

  - แผนผังห้องสอบ ชั้น ม.4

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
     
ประจำเดือน เมษายน 2564  
 
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ตรวจสอบข้อมูลที่นี่

  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ตรวจสอบข้อมูลที่นี่


  - แบบรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ SME และ SMA ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 SME
  - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 SMA


  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 24-28 เม.ย. 64

  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

  ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4

  จดหมายข่าววันที่ 8 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  แบบคำนวณคุณสมบัติการยื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

  จดหมายข่าววันที่ 6 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน SME ชั้นม.1
  - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 2 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  2 เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

  จดหมายข่าววันที่ 1 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน มีนาคม 2564  
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SME ชั้นม.1

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 30 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 29 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

   - จดหมายข่าววันที่ 29 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

   - ภาพกิจกรรม

  จดหมายข่าววันที่ 23 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 22 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 22 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 12 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 12 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 10 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 3

   - จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

   - ภาพกิจกรรมนกฟ้าลาคอน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-10 มีนาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 9 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 5 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 4 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 3 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 3 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 2 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 1 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ
     
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
  จดหมายข่าววันที่ 27 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าววันที่ 25 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  จดหมายข่าววันที่ 24 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 23 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 โดยวิธีรับตรง

  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา


  จดหมายข่าววันที่ 19 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 17 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ภาพยนตร์สั้น "คนบ้าหอบรองเท้า LONG TA LAE"

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นม.4 โดยวิธีรับตรงแผนวิทย์-คณิต

  จดหมายข่าววันที่ 16 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 16 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 15 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  จดหมายข่าววันที่ 11 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 10 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 9 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 8 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 8 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 5 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 5 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 4 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 3 ก.พ. 2564 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน มกราคม 2564  

  จดหมายข่าววันที่ 30 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 28 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 27 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานบุคคล

  จดหมายข่าววันที่ 25 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 22 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 21 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา


  - ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 1 อัตรา

  ข่าวสารงานบุคคล

  ข่าวสารงานบุคคล

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 19 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 18 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 4

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 3

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 15 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 12 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 12 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 11 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  - คำสั่ง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  - รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา

  จดหมายข่าววันที่ 11 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 10 ม.ค. 64

  จดหมายข่าววันที่ 10 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 8 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  - ประกาศรับครูอัตราจ้างต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

  - Looking for new Foreign English Teacher

  - ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 1 อัตรา

  จดหมายข่าววันที่ 7 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 7 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 6 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 4 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  ปรบมือเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -