รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567    


  - วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

  - ร่วมลงนามถวายพระพร


  - ทรงพระเจริญ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


  - วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 
  - ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างองค์ประกอบเพิ่มเติม "องค์พระพิฆนศ"

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
   
  - ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้น ม.5/6

  - แผนงาน โครงการ กิจกรรมประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ศาสตร์และศิลป์ถิ่นราชพฤกษ์ 13 ก.ค. 2567

  - ศาสตร์และศิลป์ถิ่นราชพฤกษ์ 12 ก.ค. 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุจินต์ การ่อแก้ว

  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการกุลธิดา วงศ์วาทยากร

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกาบแก้ว มาสุข

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมยศ สิทธิ์

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอาภัสรา ราษฎร์ธนสกุล

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงภพ เทพโอสถ

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูดวงพร สงวนเขียว

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปิยพัทธ์ ดิสระมุณี

  - ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่การอ่านสานงานเขียน
  - หรือ สมัครได้ที่นี่

  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการกาญจนา ตุละ

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียน ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด คลิก

  - ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือชุดผ้าไทยประดับตราสัญลักษณ์
     
ประจำเดือน มิถุนายน 2567    
   
  - จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 7

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 6

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 5

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ประกาศ จากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียน

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - เด็กดีรายวันประจำวันที่ 20 ม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 20 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 20 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  ดาวน์โหลด ->

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองฯ ผอ.กุลธิดา วงศ์วาทยากร

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจิระวดี จิตเลขา


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนุญญา ทรงเดชะ

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรอุมา รอดผล

  - ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1
  - ภาพกิจกรรม

  - 13 มิ.ย. 2567 พิธีไหว้ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


  - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการ)


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวนายอนุชา โรหิโตปการ (พี่โก้)

  -
ประกาศ การจัดสรรโอกาสเข้าเรียนต่อะหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 มิ.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567


  - วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  - ร่วมลงนามถวายพระพร

     
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567    
 
  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  -
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การจัดงาน และการประชุมราชการ

  -
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การจัดงาน และการประชุมราชการ

  - เด็กดีรายวัน วันที่ 29 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ขอเชิญชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหาดสมิหลา สงขลา

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - แผนการใช้เงินปี 67

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 22 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการ)


  - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

  - จดหมายข่าว วันที่ 20 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวคุณครูกวิยา พร้อมมูล

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ยินดีต้อนรับคุณครูกานดา รัตนมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - ปฏิทินปฏิบัติงานพัสดุ

  - ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2567 งานนโยบายและแผน

  - ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชี

  - วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม

  - วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม

  - วันที่ 5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  - กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอรณิชา อรรจนกุล


  - เด็กดีรายวันประจำวันที่ 9 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1
  - ภาพกิจกรรม

  - กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ "สู่ร่มนวมินท์" ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2567

  - เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1
  - ภาพกิจกรรม

  - กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ "สู่ร่มนวมินท์" ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567

  - ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นม.1 และม.4

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘
     
ประจำเดือน เมษายน 2567    
 
  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

   - ร่วมลงนามถวายพระพร

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2567

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  - ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  - แนวปฏิบัติในการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นม.1 และม.4

  - จดหมายข่าว วันที่ 29 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)
ตำแหน่ง นักการภารโรง

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  - ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ ชั้นม.1 และม.4

  - ปฏิทินการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นม.1 และม.4

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวคุณครูอุราภรณ์ มหารงค์

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - วิดีโองานพิธีเทวาภิเษก องค์พระพิฆเนศ และพิธีปลุกเสกเหรียญพระพิฆเนศ รุ่น “ศาสตร์และศิลป์ ถิ่นราชพฤกษ์”

  - วันจักรี วันที่ 6 เม.ย. 2567

  - 5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  - 2 เมษายน วันคล้ายวันระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  - งานพิธีถวายพานพุ่ม
  - ภาพกิจกรรม

  - ขอเชิญร่วมเทวาภิเษก องค์พระพิฆเนศ วันที่ 7 เม.ย. 2567

  - ถ่ายทอดสด พิธีเทวาภิเษก องค์พระพิฆเนศ และพิธีปลุกเสกเหรียญพระพิฆเนศ รุ่น “ศาสตร์และศิลป์ ถิ่นราชพฤกษ์”

  - ขอเชิญร่วมระดมทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานองค์พระพิฆเนศ

  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 3

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.1 (เพิ่มเติม)

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ประกาศ สถานที่มอบตัวในวันที่ 4 เม.ย. 67 ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4


  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 (เพิ่มเติม)

  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 3

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 2


  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.1 (เพิ่มเติม)

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

  - ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวคุณครูสมใจ พิทักษ์ธรรม


  - ประกาศ รายงานผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นม.3 และม.6

  - 1 เมษายน 2567 พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม. 3 และชั้นม. 6 ประจำปีการศึกษา 2566
     
ประจำเดือน มีนาคม 2567    
 
  - ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่


  - วารสารร่มราชพฤกษ์ ทักษิณ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒

  - รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายละเอียด คลิกที่นี่

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - กำหนดการมอบตัวนักเรียน ชั้นม.4

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นม.3 และม.6

  - จดหมายข่าว วันที่ 29 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายละเอียด คลิกที่นี่

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียนประจำปี 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

  - จดหมายข่าว วันที่ 20 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.1

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้นม.4

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นม.1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นม.4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - สถิติการรับนักเรียนม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญชวนศิษย์เก่า นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ร่วมบริจาคชุดพิธีการให้กับน้องๆ


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูว่าที่ร.ต.หญิงภนิตา ทวรัตน์


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 8


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 7


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 6


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 6 มี.ค. 2567 หน้าที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 มี.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม 2567
     
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567    
 
  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นม.4 ประเภท SMA


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นม.1 ประเภท SME


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2567


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 71 วันที่ 21-23 ก.พ. 2567


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 71 วันที่ 21-22 ก.พ. 2567


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 71 วันที่ 21 ก.พ. 2567


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นม.4 ประเภท SMA


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผอ.นิมิตร สุทธิโพธิ์


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นม.1 ประเภท SME


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 3


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 15 ก.พ. 2567 หน้าที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคคล


  - กิจกรรม "นกฟ้าลาคอน" นักเรียนชั้นม.3 วันที่ 14 ก.พ. 2567


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคคล


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณรรม


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 3


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมัลลิกา จำปาทอง


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านรองผอ.สุจินต์ การ่อแก้ว


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2567 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

  - ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "เปิดบ้านนวมินท์" ประจำปีการศึกษา 2567

  - เอกสารคู่มือเปิดบ้านนวมินท์
  - ช่องทางการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
     
ประจำเดือน มกราคม 2567    
   
  - สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 71


  - สถานที่จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 71

  - ขอขอบพระคุณท่านนายกไพเจน ได้มอบเงินสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการ ชิงช้าสวรรค์ 2024


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 24 ม.ค. 2567 หน้าที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล 1 อัตรา

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุทธิดา สามะ"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมยศ สิทธิ์"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรธนีย์ ผ่องอำพรรณ"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพงษ์นิภา สืบวงศ์"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุอัญชุลี ทองนอก"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพัชรี ชาตะวิทยากูล"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรรณา สุวรรณมณี"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธัญลักษณ์ คูนิอาจ"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอโนรัตน์ หวานสนิท"


  - "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสากล สืบวงศ์"


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล 1 อัตรา

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวคุณครูลักขณา อุเทนะพันธุ์


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 5 ธ.ค. 2567 หน้าที่ 1

  - ชมรายการ ชิงช้าสวรรค์ ย้อนหลัง

  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 4 ม.ค. 2567 หน้าที่ 5


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 4 ม.ค. 2567 หน้าที่ 4


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 4 ม.ค. 2567 หน้าที่ 3


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 4 ม.ค. 2567 หน้าที่ 2


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 4 ม.ค. 2567 หน้าที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวคุณครู Cambarihan


  - "ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคุณครูสมฤดี แดงแก้ว"


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ม.ค. 2567 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2567

  - "อวยพรวันปีใหม่ 2567 จาก ผู้อำนวยการโรงเรียน"


  - "สวัสดีปีใหม่ 2567"

     
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -