รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ประจำเดือน ธันวามคม 2566    
 
  - เด็กดีรายวัน วันที่ 28 ธ.ค. 2566 หน้าที่ 1


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 26 ธ.ค. 2566 หน้าที่ 1

  - ชมคลิป 👈 ช่วยกดไลค์ 👍🏼 กดแชร์ ↗️ กันด้วยนะครับ

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัฎฐ สวัสดี


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิกา เขียวจันทร์


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรนันท์ สวนจันทร์


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอัจฉรา ฉิมพลัด


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธีราภรณ์ เจริญสุข


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประเวศ บุญราศรี


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรุ้งศิริ ไพโรจน์


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมยศ สิทธิ์


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูว่าที่ร.ต.หญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 3

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 14 ธ.ค. 2566 หน้าที่ 1


  - ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 12 ธ.ค. 2566 หน้าที่ 4


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 12 ธ.ค. 2566 หน้าที่ 3


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 12 ธ.ค. 2566 หน้าที่ 2


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 12 ธ.ค. 2566 หน้าที่ 1


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการกุลธิดา วงศ์วาทยกร


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการกาญจนา ตุละ


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการนิมิตร สุทธิโพธิ์


  - ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
  - 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - "๕ ธันวาคม" วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม
     
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566    
 
  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 29 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 29 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูเปมิกา เกษตรสมบูรณ์


  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 5


  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 24 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูนิรุสนีย์ เจ๊ะบู


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูกุลปาลี ขุนทอง


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูพัชรี ศรีจำเริญ


  - ขอเชิญร่วมต้อนรับคุณครูจารึก รัศมี


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 21 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 20 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - ข่าวสารงานศิลป์ วันที่ 20 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความเสียใจกับครอบครับคุณครูสมแสน โครธาสุวรรณ มา ณ ที่นี้


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความเสียใจกับครอบครับอดีตท่านรองผอ.ถวิล จันทรา มา ณ ที่นี้


  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทวีศัก์ ยังรอด ในโอกาสย้ายสถานศึกษา


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอมราภัสร์ บุญยสิทธิ์เศวต ในตำแหน่ง ครู คศ.3


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย 1 อัตรา และวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมสนับสนุนจัดหาทุน เพื่อการแข่งขัน "ชิงช้าสวรรค์ 2024"


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนดี ระดับ 3 ดาว


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - เอกสารการดำเนินงานการจัดทำโครงงานโรงเรียนคุณธรรม คลิก ดาวน์โหลด

  - ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับท่านรองผู้อำนวยการวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์


  - ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคุณครูจิระวดี จิตเลขา


  - ขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมทำบุญใน "เทศกาลลูกนวมินท์ร่วมบุญพุทธ และอิสลาม"


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 พ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 3 พ.ย. 2566 หน้าที่ 2


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 3 พ.ย. 2566 หน้าที่ 1


  - เด็กดีรายวัน วันที่ 1 พ.ย. 2566 หน้าที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน
     
ประจำเดือน ตุลาคม 2566    
 
  - เด็กดีรายวัน วันที่ 31 ต.ค. 2566


  - ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566


  - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.80 ขึ้นไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
--> ม.1
--> ม.2
--> ม.3
--> ม.4
--> ม.5
--> ม.6

  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญชมการแสดงดนตรี วงดนตรีร่มราชพฤกษ์


  - ยินดีต้อนรับคุณครูนิสา พันธุ์เสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันนวมินทรมหาราช

  - ภาพกิจกรรม

  - ขอแสดงความเสียใจกับครอบครับคุณครูอมราภัสร์ แซ่ซั่น มา ณ ที่นี้


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 8


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 7


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 6

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 5

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญร่วมพิธีวันนวมินทรมหาราช


  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูเยาวพันธุ์ แรกสกุล


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองฯ วัชระ ดีเอียด


  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองฯ ธันย์รดา เนติ


  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองฯ ไวริญ พยุงเกียรติคุณ


  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอุราพร ชาติวัฒนธาดา

  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคุณครอติพงศ์ ใบงาม

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคุณ


  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวธันย์รดา เนติ


  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ นายวัชระ ดีเอียด


  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล และเจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ

  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง พลศึกษา 1 อัตรา

  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
    ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล และเจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน ตุลาคม
     
ประจำเดือน กันยายน 2566    
 
  - VTR เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2566

  - กำหนดการจัดงานพิธีมุทิตาจิต

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม
  - คลิปกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาญี่ปุ่น) 2 อัตรา

  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ

  - ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 21 ก.ย. 2566

  - เชิดชู ครูเกษียณ 2566


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมนกฟ้าคืนคอน วันที่ 16 กันยายน เวลา 16.00น.

  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดบุคลากรทุกท่านที่เกิดในเดือน กันยายน
     
ประจำเดือน สิงหาคม 2566    
   
  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ขอแสดงความยินดีกับน.ส.กวิสรา ชดช้อยและนายภูเทพ พงเจริญ


  - ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.นิรากร จงกลมณี และด.ญ.พิมพ์ชนก ไชยภักดี


  - ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.นาเดีย เหล๊าะเห็ม และด.ช.ฟาอีส อีมหมัน


  - ยินดีต้อนรับครูวสันต์ ระมะโน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับนักร้องประสานเสียงของโรงเรียน


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญร่วมศรัทธาในดวงใจ 26 ส.ค. 2566

  - ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูวัชรีย์ มา ณ ที่นี้


  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - ขอแสดงความยินดีกับนายภายุภัทร กสิพันธ์


  - ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ธัญวรรณ จงจิตต์


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปภังกร ธนันนฐภัค


  
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 4

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญลูกนวมินท์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาไทย


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  
- ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูอรนันท์ มา ณ ที่นี้


  - 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 4

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 3

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - โครงการสง่างามสมนามนวมินท์ 11 ส.ค. 66


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเชิญลูกนวมินท์เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน"


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ส.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดบุคลากรทุกท่านที่เกิดในเดือน สิงหาคม
   
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566    
     

  - 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

 
  - ขอเชิญลูกนวมินท์เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน"


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูสุอัญชุลี มา ณ ที่นี้


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 6

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 5

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 4

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 3

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา

  - รหัสของสถานศึกษา เพื่อเข้าประเมิน 90012005

  - พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 27 ก.ค. 2566


  - ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 27 ก.ค. 2566


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสาวิตรี แสงงาม


  - จดหมายข่าว วันที่ 24 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - หอสมุดขอเชิญร่วมกิจกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์ ในวันที่ 24-26 ก.ค. 2566


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

  - สพม.สงขลา สตูล ขอเชิญร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการธันย์รดา เนติ


  - ประกาศ รับสมัครแม่บ้าน และนักการภารโรง

  - ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 7 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ผลการแข่งขัน กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - คลิปเชียร์ลีดเดอร์ | คณะภูพิงค์ | คณะภูพาน | คณะทักษิณ | คณะไกลกังวล | คณะจิตรลดา |

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม
     
ประจำเดือน มิถุนายน 2566    
   
  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - วันที่ 26 มิ.ย. วันฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช ครบ 8 รอบ 96 พรรษา


  - แผนผังการเดินขบวนพาเหรด ผังการนั่งของกองเชียร์คณะสีและกิจกรรมการประกวดต่างๆ


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - เอกสารประกอบงานโรงเรียนคุณธรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)

  - จดหมายข่าว วันที่ 20 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 3

  - คลิปวีดิโอ

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 15 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ ผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - 3 มิ.ย. 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน
   
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566    
 
  - แผนการใช้เงิน ประจำปีกาศึกษา 2566


  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 28 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 22 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์), กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์), กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)

  - ตารางเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - ตารางเรียนชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - ตารางเรียนชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - ตารางเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - ตารางเรียนชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - ตารางเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศผลการทดสอบ O-Net จาก สพม.สงขลา สตูล


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ สู่ "ร่มเกล้านวมินท์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

  - กำหนดการกิจกรรม "รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ สู่ร่มเกล้านวมินท์"
  - ภาพกิจกรรม

  - เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสายชั้น


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ สู่ "ร่มเกล้านวมินท์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  - กำหนดการกิจกรรม "รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ สู่ร่มเกล้านวมินท์"
  - ภาพกิจกรรม

  - การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย


  - การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา


  - คำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

  - ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียชั้นม.1
  - ประกาศ รายชื่อนักเรียชั้นม.4

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 พ.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ ผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน พฤษภาคม
     
ประจำเดือน เมษายน 2566    
   
  - จดหมายข่าว วันที่ 8 เม.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ นักเรียน ชั้น ม.1 และม.4 ที่กรอกข้อมูลแสดงความจำนงกับเขตพื้นที่การศึกษา

  - รายละเอียดและเอกสารการมอบตัว

  - ประกาศ ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  - บัญชีแนบท้าย ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

  - ประกาศ ผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มในโรงอาหาร

  - ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

  - ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ถ่ายเอกสาร

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน เมษายน
     
ประจำเดือน มีนาคม 2566    
 
  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชัญญานุช ไชยรัตน์


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริรรณ ดวงจันทร์


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SME

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMA

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) และพนักงานบริการ (นักการภารโรง)

  - ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปี 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) และพนักงานบริการ (นักการภารโรง)

  - จดหมายข่าว วันที่ 29 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

  - ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มในโรงเรียน

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และนักการภารโรง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-29 มี.ค. 2566

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

  - แผนผังห้องสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

  - แผนผังห้องสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


  - เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ชั้นม.1 และม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-27 มี.ค. 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - รายการและเกณฑ์การประเมินความสามารถพิเศษ ด้านต่างๆ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณครูเสรี วรสวิทธิกร


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - วารสารร่มราชพฤกษ์ ทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2


  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2566

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.4 (SMA) คลิกเพื่อดูรายชื่อ

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.1 (SME) คลิกเพื่อดูรายชื่อ

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน มีนาคม
     
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    
 
  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 24 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 24 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (SME) และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMA) ปีการศึกษา 2566


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม นิทรรศการเปิดบ้านนวมินท์


  - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า ม.3 (เดิม)

  - ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษา

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
     
ประจำเดือน มกราคม 2566    

  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 ประเภท โควตารับตรง

  - รายละเอียดเพิ่มเติม

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


  - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  - ประกาศผลการประกวดคำขวัญ วันครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร สงสังข์ ชั้นม.5/6 โปรแกรมการเรียนภาษาญี่ปุ่น


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3

  - ผลงานของนัเรียน เรื่อง ของขวัญ THE GIFT

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษา

  - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ทุกคน

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเเสดงความยินดีกับยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 และระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ


  - รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6 เรื่อง ความฝันของเจ้าชาย


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี 🐯ระดับชั้น ม.1


  - กิจกรรมค่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลูกเสือ-เนตรนารี 🐯 ระดับชั้น ม.3


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม"

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมวันเด็ก ที่หอสมุดพูลศรีฯ


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


  - ขอแสดงความยินดีกับครูประเวศ บุญราศรี


  - ขอแสดงความยินดีกับครูทรงภพ เทพโอสถ


  - ขอแสดงความยินดีกับครูชญาภา สังข์ทอง


  - ขอแสดงความยินดีกับครูอมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต


  - ขอแสดงความยินดีกับครูปภังกร ธนันณัฐภัค


  - ขอแสดงความยินดีกับครูวิภาวดี ธนามิตต์


  - ขอแสดงความยินดีกับครูราตรี พุทธทอง


  - ขอแสดงความยินดีกับครูนฤมล พิทยาธรรมทิตย์


  - ขอแสดงความยินดีกับครูทวีศักดิ์ ยังรอด


  - ขอแสดงความยินดีกับครูโชติมา แก้วอินทร์


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ตารางการแข่งขันของกิจกรรม Foreign Language Week ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร

  - ยินดีต้อนรับ น.ส.รวิวรรณ คงมี เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัดุ


  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Foreign Language Week ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

  - ผลการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับครูวราทิพย์ จีนเมือง


  - ขอแสดงความยินดีกับครูอติพงศ์ ใบงาม


  - ขอแสดงความยินดีกับครูอรณิชชา วิริยกิจโกศล


  - ขอแสดงความยินดีกับครูเบญญาภา ภักดีนิธิกร


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน มกราคม

  - "อวยพรวันปีใหม่ จากผู้อำนวยการโรงเรียน"


  - อวยพรวันปีใหม่ จากวงดนตรี "ร่มราชพฤกษ์"

  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -