รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
ประจำเดือน เมษายน 2566    

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน เมษายน
     
     
ประจำเดือน มีนาคม 2566    
 
  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชัญญานุช ไชยรัตน์


  - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริรรณ ดวงจันทร์


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SME

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMA

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) และพนักงานบริการ (นักการภารโรง)

  - ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปี 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 30 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 29 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) และพนักงานบริการ (นักการภารโรง)

  - จดหมายข่าว วันที่ 29 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

  - ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มในโรงเรียน

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 26 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 24 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 23 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และนักการภารโรง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-29 มี.ค. 2566

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

  - แผนผังห้องสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

  - แผนผังห้องสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


  - เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ชั้นม.1 และม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-27 มี.ค. 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - รายการและเกณฑ์การประเมินความสามารถพิเศษ ด้านต่างๆ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณครูเสรี วรสวิทธิกร


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 11 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - วารสารร่มราชพฤกษ์ ทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2


  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2566

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.4 (SMA) คลิกเพื่อดูรายชื่อ

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.1 (SME) คลิกเพื่อดูรายชื่อ

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 มี.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน มีนาคม
     
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    
 
  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 24 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 24 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (SME) และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMA) ปีการศึกษา 2566


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 14 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 8 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม นิทรรศการเปิดบ้านนวมินท์


  - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า ม.3 (เดิม)

  - ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษา

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
     
ประจำเดือน มกราคม 2566    

  - ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

  - เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 ประเภท โควตารับตรง

  - รายละเอียดเพิ่มเติม

  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 31 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


  - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  - ประกาศผลการประกวดคำขวัญ วันครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖


  - ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร สงสังข์ ชั้นม.5/6 โปรแกรมการเรียนภาษาญี่ปุ่น


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3

  - ผลงานของนัเรียน เรื่อง ของขวัญ THE GIFT

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษา

  - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ทุกคน

  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอเเสดงความยินดีกับยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 และระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ


  - รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6 เรื่อง ความฝันของเจ้าชาย


  - จดหมายข่าว วันที่ 23 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี 🐯ระดับชั้น ม.1


  - กิจกรรมค่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลูกเสือ-เนตรนารี 🐯 ระดับชั้น ม.3


  - จดหมายข่าว วันที่ 20 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 19 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 18 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 17 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 16 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม"

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมวันเด็ก ที่หอสมุดพูลศรีฯ


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 12 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 10 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


  - ขอแสดงความยินดีกับครูประเวศ บุญราศรี


  - ขอแสดงความยินดีกับครูทรงภพ เทพโอสถ


  - ขอแสดงความยินดีกับครูชญาภา สังข์ทอง


  - ขอแสดงความยินดีกับครูอมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต


  - ขอแสดงความยินดีกับครูปภังกร ธนันณัฐภัค


  - ขอแสดงความยินดีกับครูวิภาวดี ธนามิตต์


  - ขอแสดงความยินดีกับครูราตรี พุทธทอง


  - ขอแสดงความยินดีกับครูนฤมล พิทยาธรรมทิตย์


  - ขอแสดงความยินดีกับครูทวีศักดิ์ ยังรอด


  - ขอแสดงความยินดีกับครูโชติมา แก้วอินทร์


  - จดหมายข่าว วันที่ 9 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ตารางการแข่งขันของกิจกรรม Foreign Language Week ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 5


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 4


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 6 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 5 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร

  - ยินดีต้อนรับ น.ส.รวิวรรณ คงมี เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัดุ


  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Foreign Language Week ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

  - ผลการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย


  - จดหมายข่าว วันที่ 4 ม.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - ขอแสดงความยินดีกับครูวราทิพย์ จีนเมือง


  - ขอแสดงความยินดีกับครูอติพงศ์ ใบงาม


  - ขอแสดงความยินดีกับครูอรณิชชา วิริยกิจโกศล


  - ขอแสดงความยินดีกับครูเบญญาภา ภักดีนิธิกร


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร
ประจำเดือน มกราคม

  - อวยพรวันปีใหม่ จากผู้อำนวยการโรงเรียน"


  - อวยพรวันปีใหม่ จากวงดนตรี "ร่มราชพฤกษ์"

 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353